İLETİŞİM

İşletmelerde Maliyet Düşürme Stratejileri

  
“Parası alınmayan satış, satış değildir!” sözünden hareket edersek, sahada ya da merkezden satış yapan kişilerin öncelikle satışlarını yapıp daha sonra da bu satışla ilgili tahsilatlarını yapmaları, cari hesapları abartısız bir şeklide en az risk ile tutmaları beklenir. Gerek satış gerekse tahsilatın doğru şeklide gerçekleşmesinin anahtarı da “ikna”dır. İşte bu iki ana konu ve her ikisi için de gereken beceri yan yana geldiğinde günümüz satışçılarının sahip olması gereken donanım ortaya çıkmaktadır. Bu program ile satışçıları bu üç konuda donanımlı hale getirmek amaçlanmaktadır.Günümüz iş dünyasındaki değişim ve gelişmelere paralel olarak maliyet ve bütçeleme bilgilerinin amaçlara uygun olarak derlenmesi ve yönetim kararlarında daha etkin kullanılması şirketler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu kapsamda, ürün maliyetlerinin en doğru şekilde hesaplanmasını sağlayan, maliyetler ile iş süreçleri arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini en iyi şekilde ortaya çıkaran, maliyetlerin daha iyi yönetimine imkan veren ve gelişmiş ekonomilerde klasik maliyet sistemlerinin yerini almış olan maliyetlendirme yöntemlerini kullanan firmalar rakiplerine oranla kendilerine birçok stratejik avantaj sağlayabilmektedir.

Bu eğitimde katılımcıların, işletmelerdeki tüm eylemlerin temel amaçlarından olan maliyet azaltımı ile kaynakların israf edilmeden kullanılmasını sağlayacak teknikleri kavramaları amaçlanmaktadır.
                      
   

PROGRAM DETAYLARI


HAFTASONU GRUBU

HAFTA İÇİ GRUBU

EĞİTİM TARİHİ

13 - 14 Ekim 2018


16 - 17 Ekim 2018

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi - Pazar 10.00-16.00

Salı  Çarşamba  10.00-16.00  

TOPLAM SÜRE

12 Saat /  2 Gün

12 Saat /  2 Gün

TOPLAM ÜCRET

                            600 TL+KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy  /  Kadıköy 


EĞİTİM PROGRAMI

Günümüz Piyasasında Değişen Yaklaşımlar
Maliyet Düşürmenin Önemi
Maliyet Kavramı, Türleri ve Maliyet Yöntemleri
- Gider ve Maliyet Kavramları
- Gider Türleri
- Gider Yerleri
- Maliyet Sistemleri (Yöntemleri)
Maliyetleri Etkileyen Faktörler
- İşletme İçi Faktörler
- Dış Faktörler
Maliyetleri Düşürme Teknikleri ve Yöntemleri
- Sınıflandırma 1
    - Teknolojiye dayalı teknikler
    - İnsan kaynaklarına dayalı teknikler
    - Fiziksel kaynakların kullanımına ilişkin teknikler
    - Finansal kaynakların kullanımına ilişkin teknikler
    - Problem çözme teknikleri
- Sınıflandırma 2
    - Örgüt etkililiğinin yönetimi teknikleri
    - Sermaye kaynaklarının kullanımının iyileştirilmesi teknikleri
    - İnsan kaynaklarının etkili yöneltimi teknikleri
    - Endüstri mühendisliği teknikleri ve ekonomik analizler
    - Davranışsal teknikler
- Sınıflandırma 3
    - Sağduyu Teknikleri
    - Sezgisel (Heuristik) Teknikler
    - Yöneylem Araştırması Teknikleri
    - Yönetim Teknikleri
Önemli Bazı Maliyet Düşürme Analizleri ve Teknikleri
- Pareto Analizi
- Değer Analizi
- Maliyet-fayda Analizi
- İş Analizleri
- Stok Yönetimi (Kontrolü)
- Maliyet Düşürmede üretim Planlama ve Kontrol
Başarılı Bir Maliyet Düşürme Programının Koşulları
Yöntem ve Araçlar

Anlatım
Tartışma
Örnek Uygulamalar
güncel eğitimler / muhasebe finans eğitimleri

up