İLETİŞİM

İşe Giriş, Bordrolama, Yasal Süreçler ve Teşvikler Eğitimi

  
Uygulamalı teknik bordro hesaplamaları, yasal süreçlerde standardizasyon, analitik hesaplamalar, maliyet optimizasyonu ve fark yaratabilecekleri teknik püf noktalar öğretilecek olup süreçleri bütünsel bir bakış açısı ile yönetmelerini sağlayacakları mesleki yetkinlik kazandırmak amaçlanmaktadır.

İnsan Kaynakları, Çalışan İlişkileri, Bordro ve Özlük İşleri alanında görev yapan ya da bu alanda kariyer hedefleyen tüm çalışanlar                           
 

PROGRAM DETAYLARI


HAFTASONU GRUBU

HAFTA İÇİ GRUBU

EĞİTİM TARİHİ

13 - 14 Ekim 2018


16 - 17 Ekim 2018

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi - Pazar 10.00-16.00

Salı  Çarşamba  10.00-16.00  

TOPLAM SÜRE

12 Saat /  2 Gün

12 Saat /  2 Gün

TOPLAM ÜCRET

                            600 TL+KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy  /  Kadıköy 

         
  
EĞİTİM PROGRAMI


İşe Giriş Süreçleri

• Özlük Dosyasının Oluşturulması Ve Önemli Belgelerin Muhafaza Edilmesi
• SGK İşe Giriş Bildirimleri
• Emekli İşe Giriş İşlemleri
• Engelli İşe Giriş İşlemleri

Yasal Süreçler


• Sözleşme Türleri/Çalışma Statüleri
• Deneme Süresi’nin Önemi Ve Doğru Ölçümlendirme
• Engelli Personel Çalıştırma Süreçleri*
• E-Bildirge
• İş Kur Bildirimleri
• Tüik Bildirimleri
• Eksik Gün Bildirimleri Ve Eksik Gün Nedenlerinin Önemi
• Emniyet Bildirmleri
• Resmi Yazışmalar
• İzin Uygulamaları Ve İş Kanunu’nda İzin
• Yıllık İzin Hakediş Usulleri Ve Kullanım Koşulları
• İstirahat/İş Göremezlik Raporu
• Çalışma Saatleri Ve Kanun’daki Yeri
• Fazla Mesai Uygulamaları
• İdari Para Cezaları Ve Resmi Bildirimleri Zamanında Yapmanın Önemi
• İşyeri Açılışı
• İş Kazası Bildirimleri Ve Önemi

İşten Çıkış Süreçleri

• İstifa
• Fesih Ve Fesih Türleri
• İkale (Karşılıklı Anlaşmaya Dayalı Çıkış)
• Yargıtay Kararı Örnekleri Ve İşten Çıkış Öyküler
• İlişik Kesme Ve İbraname
• İşten Çıkış Görüşmeleri
• İşten Çıkış Belgeleri
• SGK İşten Çıkış Bildirimleri
• İşten Çıkış Nedenlerinin Önemi
• İşsizlik Ödeneği

Tazminatlar

• Kıdem Tazminatı
• İhbar Tazminatı
• Tazminatlara Hangi Kalemler Dahil Olmalıdır.
• Örnek Hesaplamalar

Dava Tazminatları

• İşe İade Davası Aleyhte Sonuçlanırsa Yükümlülüklerimiz Nelerdir ?
• Boşta Geçen Süre Tazminatı
• İşe Başlatmama Tazminatı
• Kıdem-İhbar-Yıllık İzin Fark Tazminatları

Teşvikler

• 2018 İstihdam Teşviklerinde Güncellemeler
• +2 Teşvik Kapsamı Neyi İfade Ediyor ?
• 6111 Ek İstihdam Teşvikleri
• 6645 İşbaşı Eğitim Teşvikleri
• Arge Teşvikleri
• Engelli Teşvikleri

Bordrolama

• Bordro “Ücret Pusulası” Tanımı Ve Önemi
• Bordro Zarfının Tasarlanması Ve Yasal Olarak Bordroda Görünmesi Gerekenler
• Yasal Parametreler
• Fazla Çalışma Ücreti
• Genel Tatil Ücreti
• Hafta Tatili Ücreti
• Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
• Ücretin Tanımı
• Ücret Sayılan Ödemeler
• Gerçek Ücret
• Gelir Vergisinden İstisna Edilen Ücretler
• Gelir Vergisinden İstisna Edilen Gider Karşılıkları
• Gelir Vergisinden İstisna Edilen Tazminat Ve Yardımlar
• Sakatlık İndirimi
• Asgari Geçim İndirimi
• Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sig. Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
• Primden İstisna Ödemeler
• İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ücret İle İlgili Maddeleri
• Prime Esas Ücretler
• Gelir Vergisi Kanunu Uygulamasında Yer Alan Oranlar Ve Parasal Büyüklükler
• Gelir Vergisi Oranları
• Sakatlık İndirimi Tutarları
• Sigorta Primine Esas Olan Kazançların Alt Ve Üst Sınırı
• Sigorta Primine Esas Olmayan Kazanç Tutarları
• Puantaj Oluşturma
• Saat Ücretli Çalışmanın Püf Noktaları
• Saat Ücretli Çalışma İşverenin Mali Yükünü Azaltır Mı ? Dezavantajları Nelerdir ?
• Net’ten Brüt’e Brüt’ten Net’e Hesaplama
• Devreden Sigorta Matrahının Hesaplanması
• Asgari Geçim İndirimi
• İşveren Maliyet Hesaplamaları
• İç Denetim Mekanizmasının Tasarlanması Ve Denetimlere Hazırlık
• Denetimlerde Nelere Dikkat Etmeliyiz ?
• Atölye Çalışması (Katılımcılar Değerlendirilir)
insan kaynakları eğitimleri

up