İLETİŞİM

Ücretlendirme, Performans ve Prim Yönetimi

  

PROGRAM DETAYLARI


HAFTASONU GRUBU

HAFTA İÇİ GRUBU

EĞİTİM TARİHİ

20 - 21 Ekim 2018


23 - 24 Ekim 2018

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi - Pazar 10.00-16.00

Salı  Çarşamba  10.00-16.00  

TOPLAM SÜRE

12 Saat /  2 Gün

12 Saat /  2 Gün

TOPLAM ÜCRET

                            600 TL+KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy  /  Kadıköy 


          EĞİTİM PROGRAMI

    Ücret Yönetimi Teorileri ve Kavramlar
    Ücret Yönetim Prosesi
    Global Piyasada Yeni Yaklaşımlar
    Ücret Araştırmaları Bize Doğru Verileri Veriyor mu?
    Ücret Araştırma Şirketleri Hangi Metotlar ile Çalışıyor?
    Ücretlendirme Modellerinin Şirket Kültürüne Etkisi
    Ücret Araştırmaları
    Piyasa / Sektör / Fonksiyonların Belirlenmesi
    Matrislerin Doğru Yorumlanması
    Grade Yapısının Tasarlanması / Grade Hesaplamaları
    Grade Aralıkları ve Çakışma Oranlarının Belirlenmesi
    Ücretlendirme ve Yan Haklar Analizleri
    Şirkete özgü metodolojilerin oluşturulması
    Ücret Yönetimi Methodları
    Performans Bazlı Ücretlendirme

    Pozisyon Bazlı Ücretlendirme
    İşe ve Zamana Bağlı Ücretlendirme
    Piyasa Verilerini Kademelere Göre Analiz Etme
    Ücret Yapısının Bileşenleri
    Gelir Paketlerinin Oluşturulması
    Pozisyona göre Ücret Yapılandırılması
    Terfi/Transfer Durumlarından Ücretlendirme
    Yeni Giriş Ücret Teklifi Hesaplama ve İç Dengeyi Koruma
    Toplam Gelir Paketinin Oluşturulması
    Yan Hakların Tasarlanması
    Y-Z Kuşağının Yan Haklardan Beklentileri
    Mavi Yaka Çalışanlar İçin Yan Haklardan Beklentileri ve Yeni Modeller
    Esnek Yan Haklar Uygulamaları
    Yan Hak Yönetiminde Nasıl Fark Yaratılır?
    Ücret ve Yan Hakların Bütçelenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Performans Yönetimi


    Performans Yönetimi Teori ve Kavramlar
    Farklı Kuşakların Performans Yönetimi
    Y Kuşağı’nın performans yönetimine bakışı ve eleştirleri
    Performans Değerlendirme Sistemleri
    Yönetici, Çalışanlar ve şirket için avantajları
    Şirket stratejisinin anlaşılması
    Şirket hedeflerinin anlaşılması – Hedeflerin bireysel hedeflere indirgenmesi ve planlanması
    Hedef ve Yetkinliklerin Belirlenmesi
    Liderlik Anketi
    Hedef belirleme öncesi hazırlıklar
    Uygun Hedeflerin Belirlenmesi
    Performans Yönetim Sisteminin Tasarlanması-Şirket profiline göre uyarlanması
    Performans Yönetimi Adımlarının belirlenmesi
    Beklentilerin Net Olarak Ortaya Konulması ve Yöneticilere Düşen Görevler
    Performans Değerleme Zaman Planlaması
    Performans Değerlendirme Sürecine Etki Eden Faktörler
    Performans Değerlendirmede Dikkat Edilecek Noktalar

    Performans Görüşme Süreçleri
    Geri Bildirimlerin Önemi ve Usulleri
    Mektup Tasarımları
    Sonuçların Değerlendirilmesi
    Değerlendirme Görüşmeleri
    İdeal Değerlendirme Yöntemleri
    Görüşme Prensipleri
    Etkin Dinleme
    Değerlendirme yaparken yöneticilerin düştüğü hatalar
    Gelişim Planlarının Oluşturulması
    Ödüllendirme Türleri
    Prim Metodolojilerinin Tasarımı – İdari Kadrolar İçin
    Prim Metodolojilerinin Tasarımı – Satış Kadroları için
    Adil ücretlendirme, terfi, ödüllendirme ve işe son verme kararları oluşturma
    Sistemin çalışan motivasyonuna ve devamlılığa etkisi
    İş Kanununda Performans Değerlendirme
    En çok çalışılmak istenen şirketler sıralamasında ilk sıralarda yer alan şirketler çalışanların performanslarını nasıl yönetiyor ve nasıl ödüllendiriyor ?
    Uygulama (Atölye Çalışması)

insan kaynakları eğitimleri

up