İLETİŞİM

Mali Tablolar Analizi Mali Tabloları Okuma-Finansal Okuryazarlık

  


PROGRAM DETAYLARI

HAFTASONU GRUBU

HAFTA İÇİ GRUBU

EĞİTİM TARİHİ

17 - 18 Kasım 2018


20 - 21 Kasım 2018

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi - Pazar 10.00-16.00

Salı  Çarşamba  10.00-16.00  

TOPLAM SÜRE

12 Saat /  2 Gün

12 Saat /  2 Gün

TOPLAM ÜCRET

                            600 TL+KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy  


               EĞİTİM PROGRAMI

 •     Muhasebe Ve Muhasebe Politikaları,
 •     Finansal Yönetim Süreçleri ve Mali Analizin Yeri, Önemi
 •     Mali Tablolar, Tek Düzen Hesap Planı, Bilanço, Gelir Tablosu,
 •     Mali Tablo İlkeleri, Bilanço Tablosu (Varlıklara – Kaynaklara İlişkin)
 •     Mali Tablo İlkeleri, Gelir Gider Tablosu (Gelirlere – Giderlere İlişkin)
 •     Fon Akım Tabloları
 •     Nakit Akım Tabloları
 •     Özkaynak Değişim Tabloları
 •     Net İşletme Sermayesi Tabloları
 •     Enflasyonun Mali Tablolar Üzerindeki Etkileri, Kısaca Enflasyon Muhasebesi
 •     Enflasyonun Bilanço Tablosuna Olan Etkileri
 •     Enflasyonun Gelir Tablosuna Olan Etkileri
 •     SPK Tebliği, Fiyat Endeksi Ve Düzeltme Katsayıları, Düzeltmeler
 •     Mali Analiz Teknikleri
 •     Tabloların Analize Uygun Hale Getirilmesi
 •     Mali Analiz Çeşitleri Ve Teknikleri
 •     Karşılaştırmalı Tablolar
 •     Değişim Analizleri,
 •     Trend Analizleri,
 •     Yüzde Analizleri
 •     Oran Analizleri Likidite(Cari Oran, Asit Test, Nakit Oranı)
 •     Mali Yapı Oranları ( Yabancı Kaynak, Borçlanma Katsayısı, Faiz Karşılama
 •     Duran Varlık Oranları
 •     Faaliyet Oranları (Alacak Devir Hızı, Stok Devir Hızı, Net İşletme Sermayesi Devir Hızı)
 •     Özsermaye Devir Hızı, Borç Devir Hızı, Diğer Faaliyet Oranları
 •     Karlılık Oranları ( Net, Vergi Öncesi, Brüt Satış)
 •     Başa Baş Noktası Analizi
 •     DUPONT Mali Kontrol Sistemi, Finansal Kontrol
 •     Mali Tablolarla finansal karar alma süreçlerinin yönetilmesi
 •     İşletmelerde mali tablolarla finansal okuryazarlığın sağlanması
güncel eğitimler / muhasebe finans eğitimleri

up