İLETİŞİM

Satış Becerileri Geliştirme ve Profesyonel Satış Teknikleri

Satış iş hayatının vazgeçilmez bir unsuru. Firmaların varlıklarını devam ettirebilmeleri ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri sundukları ürün ve hizmetleri satışını yapabilmelerine ve satışta sürekliliği yakalayabilmelerine bağlı. Satış eğitiminde satış alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen profesyonellerin satış becerilerini geliştirebilmeleri, profesyonel satış yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenerek iş hayatlarına aktarabilmeleri müşterilerle kurdukları iletişim ve ilişki seviyesini arttırmak, satış sürecindeki ikna etme, müzakere ve sunum becerilerini geliştirmek, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak günümüz iş dünyasındaki profesyonel satış sürecinin gerekliliklerini kavramaları hedeflenmektedir.

PROGRAM DETAYLARI


HAFTASONU GRUBU

HAFTA İÇİ GRUBU

EĞİTİM TARİHİ

06 - 07 Ekim 2018


09 - 10 Ekim 2018

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi - Pazar 10.00-16.00

Salı  Çarşamba  10.00-16.00  

TOPLAM SÜRE

12 Saat /  2 Gün

12 Saat /  2 Gün

TOPLAM ÜCRET

                            600 TL+KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy  /  Kadıköy 


EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Satış Becerileri Geliştirme ve Satış’ta Profesyonellik
 • Satışta Temel Kavramlar.
 • Günümüz Satış Sistemlerinde Hızla Değişen Taraflar.
 • Tüketici-Müşteri / Satıcı-Satış Danışmanı.
 • Satışta Profesyonel Davranış Geliştirme.
 • Satış Sunumlarında Sayısal Verilerden Yararlanma.
 • Algılamada Derinlik ve Sorun Çözme.
 • Kararlılık ve İş Disiplini.
 • Başarılı Bir Satış İçin Gerekli İletişim Düzeyleri.
 • Profesyonel Satıcının Temel Özellikleri.
 • Kişisel Değerler.
 • Teknik Özellikler.
 • Satış Temsilcisinin Kişisel Envanteri.
 • Profesyonel Satışta Yüz Yüze Etkili İletişim.
 • Sözlü İletişim.
 • Sözsüz İletişim (Beden Dili).
 • Satışa Hazırlık.
 • Satış Görüşmesini Yönetme.
 • Satışı Kapatma ve Satış Sonrası İletişim.
 • Satış Geliştirmede Etkili Telefon İletişimi
 • Telefonun İş Yaşamındaki Yeri.
 • Telefonda İletişimin Zorlukları.
 • Telefon Görüşmelerinde Genel Kurallar.
 • Telefon Görüşmelerinde Etkili Faktörler.
 • Sesi Doğru Kullanma.
 • Etkin Tavır.
 • Nezaket Kuralları.
 • Telefon Görüşmelerini Yönetme Becerileri
 • Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi.
 • Soru Sormayı Öğrenmek.
 • Planlama Yapabilmek.
 • Satış Psikolojisinden Yararlanma
 • Kişisel Bütünlük ve Özgüven.
 • Kendini Motive Etmek ve Motivasyonda Süreklilik.
 • Kişisel Vizyon, Misyon ve Değerlikler Oluşturmak.
 • İkna Stratejileri ve Kişisel İmaj.
 • Etkili Dil Kalıpları ve Sözlerle Kazanmak.
 • Mükemmeli Modellemek ve Modelleme Becerileri.
 • Çatışma Yönetimi ve Reddedilmeye Karşı Stratejiler.
 • Olumluluğun Fizyolojisi.
 • Bakış Açılarında Fark Yaratmak.
 • İletişimde Zihinsel Boyutlar.
 • Ne İstediğini Bilmek ve Gerçekçi Hedefler Saptamak.
 • Sezgileri Kullanmak.
 • Esneklik Geliştirme.
 • Hedef Belirleme Etkili Sunum ve İkna Teknikleri
 • Satış Potansiyelinin Ortaya Çıkartılması .
 • Swot Analizi ile Farkındalık Geliştirme ve Hedef Belirleme.
 • Başarılı Bir Satış İçin Etkili Sunum ve Prezantasyon.
 • Profesyonel Satış’ ta İkna Teknikleri.
 • Karşılaştırma.
 • Tanık Gösterme.
 • Fiziksel Olarak Kanıtlama.
 • Mantıksal Açıklama.
 • Yetkili Görüş ve Onaylama.
 • Satışta Etkin Zaman Yönetimi
 • Zamanın Önemi ve Zaman Kavramı.
 • Zaman Nasıl Harcanır.
 • Zaman Hırsızları.
 • Etkili Hedef Belirleme ve Hedeflerle Çalışma.
 • Zaman Planlaması.
 • Öncelikli ve Acil İşlerin Saptanması.
 • Engellenme ve Erteleme.
 • İşleri Delege Edebilmek.
 • Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri
 • 21.Yüzyılda İşletmelerde Değişim, Küreselleşme ve Vizyon Geliştirme.
 • İşletme Yönetimi Açısından Pazarlama Fonksiyonu ve Önemli Özellikleri.
 • Pazarlama ve Satış Yöneticilerinin Değişen Pazarlama Anlayışları.
 • Pazar Yönlülüğün İşletme Performansına ve Müşteri Tatminine Etkileri.
 • Müşteri Merkezli Pazarlama Yönetiminde Yükselen Yeni Değerler.
 • Rekabetçi Pazarlarda Müşteri Tatmini Sağlamada Pazarlamanın Değişen Rolü
 • Yeni Bir Pazarlama Anlayışı : Bire Bir Pazarlama.
 • Bağımlılık Yaratan Müşteri İletişimi ve Satış Davranışları
 • Müşteri Türleri ve Satın Alma Nedenleri.
 • Müşteri ile Bağımlılık İlişkilerinin Geliştirilmesi.
 • Müşteri İtirazları ve Dirençleri ile Başa Çıkma.
 • Müşteri Değerinin Ölçülmesi ve Satış’ ta Devamlılık Yaratma.
 • Satıcı-Müşteri Arasında Oynanan Oyunlar ve Durumsal Davranış Becerisi
pazarlama satış eğitimleri

up