İLETİŞİM

Hukukçu Olmayan Yöneticiler İçin Sözleşmeler Hukuku

  Bu eğitim ile hukuk eğitimi almamış olan yöneticilere, inceledikleri, imzaladıkları ya da onay verdikleri sözleşmelerle ilgili bilmeleri gereken temel hususların aktarılması amaçlanmaktadır. Eğitimimizin hedef kitlesini, geniş anlamda “hazırlık, imza, yürürlük, sona erme ve uyuşmazlık” dönemlerini kapsayan “Sözleşme Süreçleri”ni yöneten yetkili ve sorumlu yöneticiler oluşturmaktadır.

Sözleşme metinlerine hüküm yazarken bu hükmün ne için yazıldığı, yazılan hükmün yazma amacına uyup uymadığı, hükmün yazılması ve/veya yazılmamasının olası uyuşmazlık durumunda sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yapılacak, çeşitli sözleşme tiplerine göre olmazsa olmaz hükümler ile kesinlikle yapılmaması gerekli hatalardan örnekler verilecektir.

PROGRAM DETAYLARI


HAFTASONU GRUBU

HAFTA İÇİ GRUBU

EĞİTİM TARİHİ

13 - 14 Ekim 2018


16 - 17 Ekim 2018

EĞİTİM GÜN ve SAATLERİ

Cumartesi - Pazar 10.00-16.00

Salı  Çarşamba  10.00-16.00  

TOPLAM SÜRE

12 Saat /  2 Gün

12 Saat /  2 Gün

TOPLAM ÜCRET

                            600 TL+KDV

EĞİTİM YERİ

  Mecidiyeköy  /  Kadıköy 


EĞİTİM PROGRAMISözleşmenin çıkış noktası “Taraflar” ve “Konu”nun doğru belirlenmesi, bu hususun sözleşmenin yorumlanması ve uyuşmazlık durumlarında önemi,
Sözleşme serbestisi ve istisnaları, çeşitli sözleşme tiplerine ilişkin istisnalar,
Sözleşmelerde şekil şartı,
Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi:
Taraf edimlerinin doğru ve spesifik olarak belirlenmesi,
Sözleşme bedelinin, ödeme koşullarının ve muhsabesel süreçlerin sözleşmeye tam ve doğru aktarılması,
Sorumluluk sınırlarının belirlenmesi,
Uyuşmazlık çözüm yollarının belirlenmesi,
Yetkili yer ve hukukun seçilmesi, uyuşmazlık hallerinde bunun önemi,
Sözleşme dilinin seçilmesi ve önemi,
Fesih hükümlerinin düzenlenmesi,
Cezai şart çeşitleri, cezai şart belirlenmesi ve dikkat edilmesi gerekli hususlar.
yönetim gelişim eğitimleri

up