Buradasınız:

Satış Becerileri Geliştirme ve Profesyonel Satış Teknikleri Ankara Eğitimi

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 13-14 Mart 2021 16-17 Mart 2021
Eğitim GünleriCumartesi-Pazar Salı-Çarşamba
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 14 Saat / 2 Gün 14 Saat / 2 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Eğitim Ücreti900 TL + KDV 900 TL + KDV

Satış iş hayatının vazgeçilmez bir unsuru. Firmaların varlıklarını devam ettirebilmeleri ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri sundukları ürün ve hizmetleri satışını yapabilmelerine ve satışta sürekliliği yakalayabilmelerine bağlı. Satış eğitiminde satış alanında çalışan ya da çalışmayı hedefleyen profesyonellerin satış becerilerini geliştirebilmeleri, profesyonel satış yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenerek iş hayatlarına aktarabilmeleri müşterilerle kurdukları iletişim ve ilişki seviyesini arttırmak, satış sürecindeki ikna etme, müzakere ve sunum becerilerini geliştirmek, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak günümüz iş dünyasındaki profesyonel satış sürecinin gerekliliklerini kavramaları hedeflenmektedir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Satış Becerileri Geliştirme ve Satış’ta Profesyonellik
 • Satışta Temel Kavramlar.
 • Günümüz Satış Sistemlerinde Hızla Değişen Taraflar.
 • Tüketici-Müşteri / Satıcı-Satış Danışmanı.
 • Satışta Profesyonel Davranış Geliştirme.
 • Satış Sunumlarında Sayısal Verilerden Yararlanma.
 • Algılamada Derinlik ve Sorun Çözme.
 • Kararlılık ve İş Disiplini.
 • Başarılı Bir Satış İçin Gerekli İletişim Düzeyleri.
 • Profesyonel Satıcının Temel Özellikleri.
 • Kişisel Değerler.
 • Teknik Özellikler.
 • Satış Temsilcisinin Kişisel Envanteri.
 • Profesyonel Satışta Yüz Yüze Etkili İletişim.
 • Sözlü İletişim.
 • Sözsüz İletişim (Beden Dili).
 • Satışa Hazırlık.
 • Satış Görüşmesini Yönetme.
 • Satışı Kapatma ve Satış Sonrası İletişim.
 • Satış Geliştirmede Etkili Telefon İletişimi
 • Telefonun İş Yaşamındaki Yeri.
 • Telefonda İletişimin Zorlukları.
 • Telefon Görüşmelerinde Genel Kurallar.
 • Telefon Görüşmelerinde Etkili Faktörler.
 • Sesi Doğru Kullanma.
 • Etkin Tavır.
 • Nezaket Kuralları.
 • Telefon Görüşmelerini Yönetme Becerileri
 • Dinleme Becerilerinin Geliştirilmesi.
 • Soru Sormayı Öğrenmek.
 • Planlama Yapabilmek.
 • Satış Psikolojisinden Yararlanma
 • Kişisel Bütünlük ve Özgüven.
 • Kendini Motive Etmek ve Motivasyonda Süreklilik.
 • Kişisel Vizyon, Misyon ve Değerlikler Oluşturmak.
 • İkna Stratejileri ve Kişisel İmaj.
 • Etkili Dil Kalıpları ve Sözlerle Kazanmak.
 • Mükemmeli Modellemek ve Modelleme Becerileri.
 • Çatışma Yönetimi ve Reddedilmeye Karşı Stratejiler.
 • Olumluluğun Fizyolojisi.
 • Bakış Açılarında Fark Yaratmak.
 • İletişimde Zihinsel Boyutlar.
 • Ne İstediğini Bilmek ve Gerçekçi Hedefler Saptamak.
 • Sezgileri Kullanmak.
 • Esneklik Geliştirme.
 • Hedef Belirleme Etkili Sunum ve İkna Teknikleri
 • Satış Potansiyelinin Ortaya Çıkartılması .
 • Swot Analizi ile Farkındalık Geliştirme ve Hedef Belirleme.
 • Başarılı Bir Satış İçin Etkili Sunum ve Prezantasyon.
 • Profesyonel Satış’ ta İkna Teknikleri.
 • Karşılaştırma.
 • Tanık Gösterme.
 • Fiziksel Olarak Kanıtlama.
 • Mantıksal Açıklama.
 • Yetkili Görüş ve Onaylama.
 • Satışta Etkin Zaman Yönetimi
 • Zamanın Önemi ve Zaman Kavramı.
 • Zaman Nasıl Harcanır.
 • Zaman Hırsızları.
 • Etkili Hedef Belirleme ve Hedeflerle Çalışma.
 • Zaman Planlaması.
 • Öncelikli ve Acil İşlerin Saptanması.
 • Engellenme ve Erteleme.
 • İşleri Delege Edebilmek.
 • Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri
 • 21.Yüzyılda İşletmelerde Değişim, Küreselleşme ve Vizyon Geliştirme.
 • İşletme Yönetimi Açısından Pazarlama Fonksiyonu ve Önemli Özellikleri.
 • Pazarlama ve Satış Yöneticilerinin Değişen Pazarlama Anlayışları.
 • Pazar Yönlülüğün İşletme Performansına ve Müşteri Tatminine Etkileri.
 • Müşteri Merkezli Pazarlama Yönetiminde Yükselen Yeni Değerler.
 • Rekabetçi Pazarlarda Müşteri Tatmini Sağlamada Pazarlamanın Değişen Rolü
 • Yeni Bir Pazarlama Anlayışı : Bire Bir Pazarlama.
 • Bağımlılık Yaratan Müşteri İletişimi ve Satış Davranışları
 • Müşteri Türleri ve Satın Alma Nedenleri.
 • Müşteri ile Bağımlılık İlişkilerinin Geliştirilmesi.
 • Müşteri İtirazları ve Dirençleri ile Başa Çıkma.
 • Müşteri Değerinin Ölçülmesi ve Satış’ ta Devamlılık Yaratma.
 • Satıcı-Müşteri Arasında Oynanan Oyunlar ve Durumsal Davranış Becerisi

Etiketler: satış becerileri geliştirme eğitimi, satış becerileri eğitimi, satış becerileri teknikleri eğitimi, satış becerileri eğitimi ankara