Buradasınız:

SGK & İş Hukuku İle İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları İle ÇSGB Ve SGK Denetimlerine Hazırlık

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 07-08 Ağustos 2021 10-11 Ağustos 2021
Eğitim GünleriCumartesi-Pazar Salı-Çarşamba
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 14 Saat / 2 Gün 14 Saat / 2 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Eğitim Ücreti900 TL + KDV 900 TL + KDV

SGK, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İŞKUR uygulamalarının bir bütünsellik içerisinde ele alınması

Tamamen uygulamaya yönelik kolay ve anlaşılır olması

Katılımcıların sorularına pratik çözümlere yer verilmesi

Yargı Kararlarıyla Desteklenmesi

Herkesin rahatlıkla anlayacağı ve sorunlarına çözüm bulacağı bir eğitim modelinin uygulanması

EĞİTİM PROGRAMI

1. DEĞİŞİKLİKLER VE UYGULAMALAR
 • Yıllık Ücretli İzin Esaslarında Yapılacak değişikler ve uygulaması
 • Doğum Yapan İşçilere Part-time çalışma esasları, Yarım çalışma ödeneği, süt izni ile ücretsiz izin uygulaması
 • SGK, İş Kanunu uygulamaları ile ilgili yapılacak diğer tüm değişiklikler ve uygulaması
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında Yapılan Köklü Değişiklikler Ve Getirilen Yenilikler:
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni yükümlülükler ve idari para cezalarından yapılan değişiklikler
 • İş Güvenliği uzmanlarına işverenlerine karşı verilen yeni yetki-sorumluluklar ile müeyyideler
 • İşçilere verilen yükümlülük ve sorumluluklar ile iş sözleşmesinin feshini gerektiren iş güvenliğine ilişkin nedenler
 • Alt işverenlik ile ilgili yapılan değişiklikler ve uygulaması
 • Genel Sağlık Sigorta ve emeklilik uygulama değişiklikleri
 • İşçi-İşveren İhtilaflarının Çözümüne Yönelik Yapılacak diğer Değişiklikler
 • Yabancı Çalıştırmasında Yapılacak Kolaylıklar
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde sigortalının mesleği ile meslek kodunun bildirimi ilişkin yapılacak düzenlemeler ve denetim
 • İş Güvenliği Uzmanları-İşyeri Hekimlerinin Hizmet Sürelerinde ve idari para cezalarında yürürlüğe giren değişiklikler.
 • Sosyal güvenlik ile iş mevzuatına ilişkin diğer değişiklik ve yenilikler
2. İNSAN KAYNAKLARI VE MUHASEBE DEPARTMANLARININ EN ÇOK YAPTIĞI HATALAR VE ÇÖZÜMLERİ
 • İş Kazası Bildirimlerinde Ve Ücret Tahakkuku İle SGK Prim Belgelerinde En Çok Yapılan Hatalar Ve Uygulaması
 • SGK Teşvik İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Ve Uygulaması, Avantajlı Teşviklerden Geriye Doğru Faydalanılması
 • İşe İade İle İlgili Değişiklikler Ve Uygulaması, İşe İade Halinde Yapılması Gereken SGK Uygulamaları
 • SGK İşlemlerinde İtiraz Ve Mahkeme Yolunda Yapılan Değişiklikler Ve Uygulaması
 • İdari Para Cezalarından Kurtulma Yolları
 • Alt İşveren (Taşeron)-Üst İşveren İlişkisinde Değişikler İle Bu İlişkiden Kaynaklanan Asıl İşverenin SGK-İŞ Kanunu İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Bakımından Yükümlülük Ve Sorumlulukları İle Alt İşverenliğin Yönetimi, Muvazaa İle İlgili İtiraz Ve Mahkeme Yollarına İlişkin Değişiklikler
 • Değişen Güncel Yargıtay Kararları Çerçevesinde İş Sözleşmesinin Sonlandırılmasında En Çok Yapılan Hatalar, Geçerli Savunma-İhtarname Ve Tutanak Düzenlenmesi Esasları
 • Geçerli İbraname Ve Belge Düzenlenmesinde Püf Noktalar
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalarında Tutulması Gereken Defter Ve Geçerli Belge Düzenlenmesi
 • İzinlerinde Yapılan Değişiklikler İle Diğer İş Kanunu İşlemlerinde Yapılan Değişiklikler Ve Uygulaması
3. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK TEFTİŞLERİNE HAZIRLIK UYGULAMALARI
 • İş Kazası Teftiş Süreçlerinin Yönetimi Ve Hazırlık
 • Geçerli Ve Mevzuata Uygun İşyeri Kayıt Ve Belgelerinin Düzenlenmesi Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • Çalışanların Meslekleri İle Ücretleri Bazında Yapılan Denetimler
 • 2016 Yılında Sektör Bazında Yapılan Denetimler
 • İşin Yürütüm Koşullarına İlişkin Denetimler
 • İş Kazası-Meslek Hastalıkları İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Denetimleri
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Bazında Kayıt Ve Belgelerinin Düzenlenmesi Ve Dikkat Edilecek Hususlar
 • İhbar-Şikayet Bazlı Denetimler
 • Teftiş Sürecinin Yönetimi İle Diğer Denetimlere İlişkin Diğer Hususlar

Etiketler: iş hukuku eğitim, iş sağlığı eğitimi, iş güvenliği eğitimi