Buradasınız:

İş Geliştirme Uygulamaları Eğitimi

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 14-15 Ağustos 2021 17-18 Ağustos 2021
Eğitim GünleriCumartesi-Pazar Salı-Çarşamba
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 14 Saat / 2 Gün 14 Saat / 2 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Eğitim Ücreti900 TL + KDV 900 TL + KDV

İş hayatında işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından biri de çok hızlı değişen global ve yerel koşullara firmayı adapte eden,piyasanın ihtiyaç ve beklentilerine göre sunduğu ürün ve hizmetleri değiştirip geliştirebilen, işletmeyi daha iyi noktalara götürmeye yönelik çalıştırabilen yönetici ve uzmanlardır.

Bu eğitimde gerek kendi gerekse çalıştıkları firmada iş geliştirme pozisyonunda çalışacak profesyonellere yönelik iş geliştirme uzmanlık programıdır. Katılımcıların eğitim sonunda çalıştıkları firma ve bölüm için tüm iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapabilecek ve firmalarını daha iyi yerlere getirebilecek seviyeye geleceklerdir.
Program sonunda katılımcılar;

 • Çalıştıkları firmada iş geliştirme sistemi kurabilecek
 • Müşteri beklentileri doğrultusunda firmalarının ürün yelpazesini yeniden şekillendirebilecek,
 • Firmalarının, işletme, ürün ve hizmet stratejilerini belirleyebilecek
 • Konuyla ilgili güncel teknikleri ve araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni iş fikirleri geliştirebilecek,
 • Firmanın iç ve dış çevresindeki tehdit ve fırsatları analiz edebilecek,
 • Firmanın zayıf ve kuvvetli yönlerini belirleyebilecek,
 • Firmanın misyon, vizyon ve hedeflerini, kuralına uygun şekilde tespit edebilecek,
 • Analiz sonuçları doğrultusunda kurum, iş birimi ve ürün bazında hedefler koyabilecek ve bunlara ulaşmak için strateji geliştirebilecek,
 • Stratejileri uygulayabilmek için pazarlama planı, kaynak planlaması ve uygulama adımlarını içeren iş planlarını hazırlayabilecek seviyeye geleceklerdir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

1. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEYE GİRİŞ
 • Günümüz İş Hayatında İş Geliştirmenin Önemi
 • Stratejisinin Geliştirilmesi,
 • İş Ve Aksiyon Planlarının Oluşturulması,
 • Strateji Geliştirme Yöntemleri
 • İş Hayatında Yeni Trendler,
 • Şirketlere Stratejik Bakış ve Değerlendirme
 • Müşteri Beklentilerinde Yeni Trendler
2. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE KURUMSAL SİSTEM KURMA TEKNİKLERİ
 • İşletmede Organizasyonel Sistem Kurma Stratejileri
 • Etkin Yönetim Kuralları
 • Şirket Yönetiminin Temel İlkeleri
 • Yönetimde Finansal Sistem Yapısı Oluşturma Teknikleri
3. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE İŞ ANALİZİ TEKNİKLERİ
 • İş Hayatında Kullanılabilir Temel Kavramlar
 • Swot Analizi Geliştirme Tekniği
 • Swot Analizi Geliştirmek İçin Gerekli Kurallar,
 • Yönetimde Swot Analizi Kullanımı Ve İş Hayatı Örnekleri
 • Yönetim Davranış Biçimi Geliştirme
 • Şirket Analizi
 • Sektör Analizi
 • Müşteri Analizi
 • Dış Çevre Analizi
 • İç Çevre Analizi
 • Rekabet Analizi
 • Rakip Analizi
 • Senaryo Planlaması
4. BÖLÜM: İŞ GELİŞTİRMEDE MARKA YÖNETİMİ
 • Markayı Oluşturan 4 Perspektife Yakın Bakış
 • Marka Yaratım Sürecinde Inovasyon Modeli
 • Müşteri Deneyim Yönetimi Ve Inovasyon
 • Dünyayı Değiştiren 5 Markaya Yakın Bakış
5. BÖLÜM: FİKİR VE İNOVASYON YÖNETİMİ
 • İş Fikirlerini Geliştirme Yöntemleri
 • Fikir Geliştirme Süreci
 • Fikrin Bulunması ve Oluşturulması, Araştırılma Ve Değerlendirilmesi,
 • Zihin Haritası ve İş Fikirleri Geliştirmede Kullanılması
 • Zihin Haritası Oluşturma
 • Yaratıcılığın Çıkış Noktası
 • Hayal Gücünü Sistematik Olarak Kullanma Teknikleri
 • Problemi Doğru Tanımlama ve Çözümleme
 • Stratejik Modelleme
 • İnovasyon Ve Yaratıcılık Arasındaki Farklar
 • Yaratıcılık Geliştirme
 • Dünyayı Değiştiren Markalara Bakış
 • Tüketicinin Dünyası ve Trendler
 • İnovasyonu Yönetmek
6. BÖLÜM: İŞ PLANI HAZIRLAMA TEKNİKLERİ
 • Ayrıntılı İş Planı Yapmak
 • İş Planı Vaka Örneği
 • Ortaklık Yapısı Ve Finansmanının Araştırılması,
 • Organizasyonun Oluşturulması,
 • Operasyona Alınması
 • Pazarlama Planı Nasıl Yapma Yöntemleri
 • Finansal Planlama Teknikleri
 • Planlamada Başarının 4 Adımı
7. BÖLÜM: REKABET STRATEJİLERİ
 • Rekabetin Dinamiklerini Anlamak
 • Rekabette SWOT Analizi
 • Rekabet Üstünlüklerini Belirleme Ve Farklılaşma
 • Rekabette Şirket Konumlandırma

Etiketler: iş geliştirme eğitimi, iş geliştirme uygulamaları eğitimi, iş geliştirme yöntemleri eğitimleri, iş geliştirme teknikleri eğitimi