Buradasınız:

Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Eğitimi

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 07 Ağustos 2021 09 Ağustos 2021
Eğitim GünleriCumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 70 Saat / 10 Gün 70 Saat / 10 Gün
Eğitim YeriMecidiyeköy / Online Mecidiyeköy / Online
Eğitim Ücreti2.000 TL 2.000 TL

EĞİTİM PROGRAMI


1. BÖLÜM: İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE ÖZLÜK İŞLERİ KAVRAMLARI


 • 2021 Yılında Uygulanacak Vergi, SGK, KVKK, İSG Değişiklikleri
 • İK Yönetimi, İşçi-İşveren İlişkilerini Düzenleyen Önemli Kavramlar
 • Özlük İşleri Ve Bordro Hazırlamada İK Süreçleri Nasıl Yönetilmeli
 • Kurum İçi İletişim Sağlamada Özlük İşleri Ve Yönetmelikler
 • İK Çalışan İlişkileri Nasıl Yönetilir, Hangi Yönetim Fonksiyonları Kullanılır?


2. BÖLÜM:  MEVZUAT VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNÜYLE İŞE BAŞLATMA SÜREÇLERİ


 • İşyeri Dosyasının Açılması Ve İşyeri Bildirgesi
 • SGK işyeri bildirgesi ile işyeri dosyası açılmasında dikkat edilecek noktalar
 • Bildirgenin yasal sürede verilmemesi halinde uygulanacak idari para cezası ve uzlaşma
 • İşyerinin nakli durumunda yapılması gerekenler
 • Aynı işkolunda bulunan birden çok kara –deniz-havayolu ulaşım aracının olması durumunda yapılacak tescil işlemi
 • Taşeron(alt işveren) dosyalarının açılması durumu
 • İşyerinin unvan, nev’i değiştirmesi ya da birleşme/bölünme durumlarına yapılması gerekenler nelerdir?
 • Faaliyeti olmayan işyeri dosyalarının kapatılması. Faaliyeti mevsimlik olan işyerlerinde işyeri dosyalarının takibi
 • İş ortaklıkları ve konsorsiyumların sigorta tescil işlemleri
 • İşveren vekili kimdir? İşveren vekilinin işle ilgili işlemler açısından sorumluluğu nedir?
 • İş Hukuku Bakımından İşe Başlatma Çalışmaları
 • Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Yapılacak Çalışmalar
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle İlgili Çalışmalar
 • Kimlik Verileri Koruma Kanunu Bakımından Alınacak Tedbirler
 • 2020 Vergi Kanunları Değişiklikleri Uygulamaları Ve Tedbirler


3. BÖLÜM: İŞÇİ İŞE GİRİŞ BİLDİRGE İŞLEMLERİ


 • İşçinin Giriş Bildirgesinin Hazırlanmasında Dikkat Edilecek Noktalar
 • İşveren Tarafından İşçi İşe Giriş Bildirgelerinin Verilme Süresi Ve İstisnai Durumlar Nelerdir
 • İşçi İşe Giriş Bildirgelerinin İşveren Tarafından Geç Bildirim Halinde Uygulanan İ.P.C. Nedir
 • İşe Giriş Bildirgesi IPC Uygulamasında Değişiklik
 • Hizmet Akdi Uygulamaları
 • Belirli Belirsiz İş Sözleşmeleri,
 • Tam Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri
 • Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi,
 • Deneme Süreli İş Sözleşmesi
 • İnsan Kaynakları Yönetmeliği, Disiplin Yönetmeliği Ve Oryantasyon
 • İşçiden İşe Girişte Alınacak Belgeler Nelerdir
 • Personel Özlük İşleri Temel Kavramlar
 • İşçi Özlük Dosyasının Oluşturulması
 • İşçinin Verebileceği İşe Giriş Bildirgesi (Ek 3)


4. BÖLÜM: AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLMESİ


 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilmesi Ve Ödenme Tarihleri
 • Uygulanmakta Olan Tavan –Taban Rakamları
 • Sigorta Kollar
 • Tüm Sigorta Kolları Ve Prim Oranları
 • SGDP Sigorta Kolları Ve Prim Oranları
 • Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinin Verilme Süresi Ve Zamanında Verilmeme Halinde Uygulanacak İPÇ
 • Prim Gün Sayısının Tespiti? Kısmı Çalışma Halinde Prim Gün Sayısının Tespiti Nasıl Yapılır?
 • Taşeronların Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Vermesi
 • Asıl İşveren İle Taşeronlarda Muvazaalı İşlemler
 • Muvazaalı İşlemlerin İncelenmesinde(Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinde) Özellikle Hangi Unsurlara Bakılmaktadır
 • İnternetten Aylık Hizmet Prim Bildirgelerinin Gönderilmesi, Ek Ve İptal Bildirgeleri
 • İnternetten Aylık Hizmet Prim Bildirgelerinin Gönderilmesinde Alternatif Uygulamalar
 • Yasal Mevzuata Göre İşverenlerin Yararlandığı Teşvik Çeşitleri
 • %5 İşveren Prim Teşviki
 • Özürlü İstihdamı Teşviki Nedir
 • Kontenjan Dahilinde Çalıştırdıkları Özürlü Sigortalılar İçin 14857 Sayılı Kanun Türü
 • Kontenjan Fazlası Olarak Çalıştırdıkları Özürlü Sigortalılar İçin 54857 Sayılı Kanun Türü
 • 6111 Sayılı Yasa Kapsamında Ek İstihdam Teşviki
 • Teşviklerden Faydalanmadaki Genel Koşullar Nelerdir


5. BÖLÜM: PERSONEL SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ VE İŞTEN ÇIKIŞ BİLDİRGELERİNİN VERİLMESİ


 • İşten Ayrılan Çalışanlar İle İlgili İşlemler Ve Bildirimler (IAB Formu)
 • Eksik Çalışma Belgesinin Verilmesi
 • Sözleşmenin Feshinde Usul
 • İhbar Önelleri Ve Kullanımı
 • Hak Düşürücü Süreler
 • Haklı Nedenle İşçi Ve İşverenin Feshi
 • Yazılı Savunma Alma Ve Ceza Uygulanmaları
 • Bildirimlerin Yapılma Şekli Ve Yapılamayan Bildirimlerin Sorunları
 • İşten Çıkarma Ve İşe İade Kararları Uygulamaları
 • İş Güvencesi Ve İşe İadenin Sonuçları
 • Toplu İşten Çıkarma Ve Sonuçları
 • Kötü Niyet Tazminatı


6. BÖLÜM:  İŞ HUKUKUNDA ÖZLÜK İŞLERİ VE TEMEL BORDRO SÜREÇLERİ


 • İş Hukuku Temel Kavramları, İşçi, İşveren, İşyeri Kavramları
 • Alt Ve Asıl İşveren İlişkileri Uygulamaları, Sözleşme Yönetimi
 • İş Hukukunda Önemli Maddeler Ve Yapılması Gereken Çalışmalar
 • İş Hukukunda İş Sözleşmeleri, Özellikleri
 • 2021 Yılı İçin Sözleşmelere Konulması Gereken Özellikli Maddeler
 • Belirsiz, Belirli, Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri Özellikleri, Ücret, Tazminat Ve Yıllık İzin Bakımından, Hafta Tatili Ayırımları
 • Deneme Ve Değerlendirme Süreçlerinde İş Hukuku Uygulamaları
 • Kötü Niyet Tazminatı İşten Çıkarmada Gereklilikler Ve Yetersizlik Kavramları
 • İş Sözleşmelerinin Sonlandırılması İhbar Önelleri Ve Kıdem Tazminatına Hak Kazanma
 • Arabulucu Görüşmeleri, Mahkeme Süreçleri Ve Yargıtay Kararlarını Uygulama
 • Temel İş Hukukunda Hak Düşürücü Süreler Ve Çalışan İlişkileri Yönetiminde Önemi
 • Bordro Parametreleri, Bordroda Ödemeleri İstisna Ve İndirimler
 • Puantaj Kaydı Oluşturma Ve Eksik Günler Bildirimi, Puantaj Ve Bordro İmzası Önemi
 • Elle Bordro Yapılmasında Özellikler Ve Uygulama Örnekleri
 • Aylık Prim Hizmet Belgesi Verilmesi, Teşvik Bildirimi Ve Şartları
 • İşsizlik Sigortası Hesaplama Ve Ödemeleri
 • Özel Sağlık Sigortası Ve BES Bordro Uygulamaları, Vergi Ve Sigorta Kavramları
 • Şahıs Sigorta Uygulamalarında Vergi İndirimi Ve Dikkat Edilecek Hususlar


ÖRNEKLER UYGULAMALAR

 • Asgari Ücretten 30 Gün Çalışan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Aylık Prim Hizmet Bildirgesinin Doldurulması
 • Tam Ay + Mesai Çalışması Yapan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Asgari Ücret İle Tavan Ücret Arasında Geliri Olan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Maaş +Sosyal Yardımlar- Kesintiler Şeklinde Gelir Elde Eden Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • SGK Tavan Ücretinin Üzerinde Brüt Maaş Alan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Maaş+İkramiye > Tavan Ücret Şeklinde Geliri Olan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Saat Ücretli Çalışan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Çağrı Usulü Sözleşmeli Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Fazla Sürelerle Çalışması Olan Bir İşçinin Bordrosunun Hazırlanması
 • Apartman Görevlilerinin (Kapıcıların) Bordrosunun Hazırlanması

          

                LOGO BORDROLAMA UYGULAMALARI

 • Bordro Paket Program İle Uygulama (LOGO BORDRO )
 • Şirket Tanımlama
 • Sigorta Dosya Tanımlaması
 • Parametre Tanımlamaları
 • İşçi İşe Giriş Bildirgesi
 • Puantaj İşlemleri
 • Bordroların Alınması
 • Aylık Bildirgenin Düzenlenmesi
 • Normal Çalışan
 • Emekli Bildirgesi
 • Teşvik Çeşitlerine Göre Bildirgelerin Hazırlanması
 • XML İle Bildirgenin İnternet Sitesine Aktarılması
 • Tüm Gerekli Raporların Bilgisayardan Alınması
 • Bordro Ücret Pusulası, Agi Tablosu V.B)
 • İşçi İşten Ayrılma Bildirgesi
 • Aylık Devir İşlemleri


7. BÖLÜM:  ÖZLÜK İŞLERİ YÖNETİMİNDE GEREKLİ DOSYA, BELGE VE YAZILAR


 • Personel Özlük Dosyası Oluşturma Ve Gerekli Belge Ve Bilgiler, Saklama Süreçleri
 • Personel Dosyasında Yer Alan Belgelerin Yasal Bakımdan İşletme Gereklilikleri
 • İşe Giriş Ve Çıkış İşlemlerinde Yasal Olarak Oluşturulması Gereken Belgeler
 • İş Sağlığı Bakımından Önemli Belgeler, Eğitimler Ve İPC'ları
 • Tutanak Hazırlama, Savunma Alma, Uyarı, İhtar, Ücret Kesme, Çıkış Yazı Ve Belgeler


8. BÖLÜM:  ÜCRET, FAZLA MESAİ VE İŞ SÜREÇLERİ KAVRAMLARI


 • İş Hukuku, Vergi Kanunları Ve SGK Bakımından Ücret Kavramları
 • Çalışma Süreleri Ve Fazla Mesai Kavramları,
 • Fazla Mesai Şartları Ve Sözleşmeye Konması Gereken Maddeler ve Sonuçları,
 • Çalışma Hayatında Ücret Şekilleri Hesaplama Yöntemleri
 • Ücret Ve Kıdem Tazminatında Hak Düşürücü Süreler, İşletme Tedbirleri


9. BÖLÜM: YILLIK İZİN HAK ETME VE KULLANMA SÜREÇLERİ


 • Yıllık İzin Hak Etme, Kullanma, Doğru Kullandırmamanın Sonuçları
 • Sosyal Güvenlik Bakımından Yıllık İzin Kullanımı ve Sonuçları
 • Yıllık İzin, İdari İzin Ayrımları Sayılan Ve Sayılmayan Günler
 • İSG Yönünden Yıllık İzin Hak Etme Ve Kullanmada Önemli Kavramlar
 • İdari İzinler Kullanımı, Ücretli Ve Ücretsiz İzinler


10. BÖLÜM: PERSONELİ İŞTEN AYIRMA SÜRECİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR


 • Geçerli Nedenle Ve Haklı Nedenle Fesih Halleri Ve Ayrımı
 • Haklı Nedenle İş Özleşmesi Fesih Halleri
 • Feshin Geçerli Nedene Dayandırılması, Fesih Halleri
 • İş Kanununu, Borçlar Kanunu, SGK Zaman Aşımı Süreleri
 • İşten Ayırmak İçin Oluşturulması Gereken Belgeler, İş Arama İzni
 • Performans Sonucu İşten Çıkarmada Dikkat Edilecek Hususlar
 • İşten Ayırma Yazısı Hazırlanırken Dikkat Edilecek Konular
 • Kıdem Ve İhbar Tazminatı Hak Etme Hesaplama Yöntemleri
 • Kıdem Ve İhbar Hak Edilen Ve Edilmeyen Durumlar
 • İkale Sözleşmelerinde Yeni Değişiklikler Ve Gider Yazma Ve Vergi Kavramları
 • Arabulucu Görüşmeleri, İş Davaları Açılması Ve Sonuçları
 • Arabulucu Öncesi Hazırlıklar, Talepler, Anlaşma Ve Anlaşamama Halleri
 • İş Davaları Açılması İçin Koşullar (Örnek Çalışma)
 • Yetersizlik, Davranışlar, İşin Ve İşyerinin Gereklerinin Önemi
 • İşe İade Davası Açılma Süresi, Mahkeme Süreçleri Ve İşe İade Sonuçları
 • Ücret, Kıdem, İhbar Ve Benzeri Ödemelerin Hesaplanması Ve Bordro İşlemleri


11. BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLİK KANUNU UYGULAMALARI


 • Sosyal Güvenlik Kavramı, Uygulamaları Ve Önemli Maddeleri
 • Çalışma Şekillerine Göre Sigortalı Sayılma Şekli
 • İşyeri Açılışı Ve Yapılacak Çalışmalar, İşçinin Giriş Ve Çıkışlarının Bildirimi
 • SGK Mevzuatında Sigorta Kolları Ve Prim Oranları
 • İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Kavramı, Primleri, Bildirimler
 • Genel Sağlık Sigortası Kavramı, Çalışan Ve Çalışmayanlar İçin Hesaplama
 • Kayıt Dışı İstihdam Ve Düşük Ücretler Sorunları Ve İdari Para Cezaları
 • Sosyal Güvenlikte İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamaları
 • Geçici İş Göremezlik Sistemi, Raporların Bildirimi Ve Ödemelerin Hesaplanması
 • Bordro Yapımı, Aylık Prim Tahakkukları Ve Teşvik Uygulaması ve Ödeme Şekli
 • SGK Mevzuatında Ücret, Bordro, %5 Hazine Teşviki Şartları ve Kaybedilmesi
 • Çalışma Şekillerine Göre (Kısmı-Çağrı Üzerine) SGK Bildirimi, GSS Uygulamaları


12. BÖLÜM:  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI


 • İşe Başlatma Aşamasında Alınacak İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirleri
 • İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Hakkında Alınacak Tedbirler
 • İş Kazasının Bildirilmesi, Kaza Öncesi Ve Sonrası Alınacak Tedbirler


13. BÖLÜM: İŞVERENLERİN SİGORTALILIĞI


 • 4B’ Ye Tabi Olarak İşverenin Kendi Sosyal Güvenliği İçin Yapması Gerekenler
 • Giriş Bildirgesinin Kuruma Verilmesi
 • Prim Oranları Ve Prim Matrahının Tespiti
 • 4/B Ye Tabi (Eski Bağ-Kur Diye Adlandırılanlar ) Sigortalıların Prim Oranları
 • 4b’ Ye Tabi Olarak İşverenin Kendi İçin Ödeyeceği Prim Oranları
 • Tescilsiz Bağ-Kur’luların Durumu
 • 5 Yıldan Fazla Borcu Olan Bağ-Kurluların Durumu Ne Olacak?


14. BÖLÜM: EMEKLİLİK TAHSİS İŞLEMLERİ


 • Temel Kavramlar, Sigortalılık Süresi
 • Sigortalılık Süresi Hesaplanması
 • Sigortalılık Süresi Başlangıcı
 • Sigortalılık Süresi Başlangıcını Etkileyen Faktörler
 • İşe Giriş Tarihi İle Primlerin Ödenmeye Başlandığı Tarihin Farklı Olması
 • 18 Yaşın Altında Geçen Hizmetler
 • Borçlanmalar
 • İtibari Hizmete Dayalı İşe Girişin Geri Çekilmesi
 • Sigortalılık Süresinin Sonunu Belirlenmesi
 • Sigorta Prim Ödeme Gün Sayısı
 • Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalıların Durumu
 • Sigorta Yaş Haddi
 • Yaş Hadlerinde İndirim Yapılması
 • Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortasından Sağlanan Yardımlar
 • Malul Sayılma
 • Malullük Aylığı Başvurusu Ve İstenecek Belgeler
 • Malullük Aylığını Başlangıcı
 • Malullük Aylığını Kesilmesi Ve Yeniden Başlaması
 • Yaşlılık Aylığı Ve Yaşlılık Toptan Ödenmesi
 • 08.09.1999 (Hariç) Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
 • 08.09.1999 (Dahil) İle 30.04.2008 Arasında Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
 • 30.04.2008 (Hariç) Sonrasında Sigortalı Olanların Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşulları
 • Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Aylık Bağlanması, Toptan Ödeme Yapılması
 • Ölen Sigortalının Hak Sahibine Cenaze Ödeneği Verilmesi
 • Ölüm Aylığı Almakta İken Evlenen Kız Çocuklarına Evlenme Ödeneği Verilmesi

Etiketler: personel özlük işleri eğitimi, bordrolama eğitimi, iş hukuku eğitimi, sosyal güvenlik eğitimi