Buradasınız:

Yetkinlik Bazlı Davranış Odaklı Mülakat Teknikleri

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 07-08 Ağustos 2021 10-11 Ağustos 2021
Eğitim GünleriCumartesi-Pazar Salı-Çarşamba
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 14 Saat / 2 Gün 14 Saat / 2 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Eğitim Ücreti900 TL + KDV 900 TL + KDV

İster özel olsun ister kamu olsun tüm kurum ve şirketlerde en tepe yöneticiden en alt seviyedeki personele kadar işe alım görüşmeleri yapılmakta, işe alım sürecinde alınacak kişinin verilecek görevi en iyi bir biçimde yapıp yapamayacağı, kurum kültürüne ve ortama uyum sağlayıp sağlayamayacağı belirlenmeye çalışılmaktadır. Kurumlar için gerekli pozisyonlara doğru personelin yerleştirilmesi, kurum işlevlerinin yerine getirilmesi açısından hayati bir önem taşımaktadır.

Doğru personelin seçimi de yapılan mülakatların en üst seviyede etkin ve verimli olması ile doğru orantılıdır. Bu verimin elde edilmesi ise gözlem, soru sorma, karakter analizi ve iletişim becerilerinin mülakatlarda doğru kullanılması ile mümkündür. Bu eğitimin amacı mülakat yapan insan kaynakları uzmanlarına yeni beceriler kazandırmak ve mülakat tekniklerini hem teorik hem de pratikte göstererek öğretmektir.


EĞİTİM İÇERİĞİ

Mülakat Hazırlık Süreci

 Personel Gerekliliklerinin Belirlenmesi
 Aday Arama Öncesi Yapılacak Hazırlık
 Başvuru formlarının incelenmesi
 Özgeçmiş ve Referans Kontrolü
 Mülakat Yeri, Süresi, Belgelerin Hazırlığı
 Adaya Aktarılacak Bilgilerin Hazırlanması
 İş Ve Görev Tanımına Uygun Profili Belirleme
 İşin Gerektirdiği Yetkinliklerin Saptanması
o Bireysel Yetkinlikler
o Kişilerarası Yetkinlikler
o Liderlik Yetkinlikleri
 Mülakatın Sorularının Hazırlanması
 Yetkinlik Mülakatı Ve Soru Türleri
o Mülakat Formu Hazırlama
o Soru Oluşturma Becerisi Kazandırma
 Teknik
 Kazanım
 Düşünce
 Deneyim
o Soru Türlerini Davranış Odaklı Yetkinlik Bazlı Sorulara Çevirme - Grup Çalışması
 Yetkinlik Bazlı, Davranış Odaklı Mülakat Sırasında İletişim Becerileri
 Mülakatçının Psikolojik Hazırlığı
 Mülakatı Amaca Uygun Açış ile Başlatma
 Mülakatlarda Sık Yapılan İletişim Hataları
o Görüşmeciden Kaynaklanan İletişim Hataları
o Adaydan Kaynaklanan İletişim Hataları
 Soruları Yapılandırmada ve Yöneltmede Dikkat Noktaları
 İşe Alım Görüşmeleri / Uygulama / Video Çekimi / Analiz
1. Mülakata Başlama
 Adayın Karşılanması
 İlk İzlenimler Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler
 Beden Dili
 Fiziksel Ortam
 İlk Sözler Ve Tanışma
 Mülakatı Yönetme
o Gerekli Açıklamaları Yapma
o Soruları Yöneltme
o Geçmiş C.V İncelemesi
o Yetkinlik Bazlı Sorularla Adayın Geçmiş Performansı Ve Kişiliği Hakkında Bilgi Edinme
o Mülakatı Kapatma
o Değerlendirme
 Mülakat Videosu Çekimi, İzlenmesi Ve Değerlendirme

Etiketler: mülakat teknikleri eğitimi, yetkinlik bazlı davranış odaklı mülakat teknikleri eğitimi