Buradasınız:

Excel ile İşletme Bütçesi Modelleme Teknikleri Eğitimi

Program Detayları
Detaylar Haftaiçi Grubu Haftasonu Grubu
Eğitim Başlangıç Tarihi 09-10 Mart 2021 06-07 Mart 2021
Eğitim GünleriSalı-Çarşamba Cumartesi-Pazar
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Toplam Eğitim Süresi 14 Saat / 2 Gün 14 Saat / 2 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Toplam Eğitim Ücreti900 TL + KDV 900 TL + KDV

Bu eğitimde üretim ve satış faaliyetlerinin bir arada yürütüldüğü örnek bir şirketin tüm operasyonları ve finansal sonuçları MS Excel üzerinden modellenecektir.

Eğitimimiz çeşitli bütçe varsayımlarının (satış fiyatı, satış hacmi, hedef stok gün sayıları vs.) Excel’e girilmesi ile başlayacaktır. Daha sonra bu veriler makroekonomik ve istatistiksel yaklaşımlarla desteklenerek gelecek dönemlere aktarılacaktır. Tüm bu verilerin Excel formül ve araçları yardımıyla işlenmesi sonucu ise geleceğe yönelik finansal tablolar elde edilecektir.

Eğitim sonunda ise ortaya kullanımı kolay, esnek bir bütçe modeli çıkacaktır. Yani varsayımların ve değişkenlerin değiştirilmesi ile birlikte finansal sonuçlar otomatik olarak değişecek ve çeşitli senaryo analizleri yapmak mümkün olacaktır. Katılımcıların bir bütçe modellemesinin Excel’de nasıl yapıldığını öğrenecekleri bu eğitimde bazı temel muhasebe ve finans kavramlarından da bahsedilecektir.

EĞİTİM PROGRAMI

 • Dönem başı stoku, hammadde satın alımları, üretim, satış ve dönem sonu stok ve maliyetinin hesaplanması
 • Hedef olarak tespit edilen alacak, borç ödeme ve stok gün sayıları yardımıyla ilgili bilanço ve gelir-gider tablosu kalemlerinin hesaplanması
 • Bilançoda halihazırda bulunan veya yeni alınacak bir sabit varlığın amortisman tablosunun hazırlanması ve sonuçların bilanço ve gelir-gider tablolarına yansıtılması
 • Aylık nakit akım tablosu oluşturularak yatırıma yönlendirilebilecek nakit miktarın faiz gelirinin veya eksi nakit söz konusu olduğunda otomatik borçlanma yapılarak faiz giderinin hesaplanması
 • Bütçe Modelleme Adımları:
 • Bütçe Varsayımlarının Girilmesi
 • Çeşitli Başlangıç Finansal Verileri (Bilanço, Stoklar (Hammadde Ve Hazır Ürün) Ve Tarihi Maliyetleri, Amortisman Tablosu Vs.)
 • Satış Hedefleri Ve Fiyatlar
 • Üretim Ve Hammadde Satın Alım Planları
 • Geleceğe Yönelik Yeni Yatırım Planı
 • Çeşitli Finansal Varsayımlar (Döviz Kuru, Faiz, Enflasyon, Vergi Oranları Vs)
 • Stok Gün Sayısı Hedefleri
 • Üretim Anahtarları Ve Diğer Üretim Maliyetleri (Sabit Ve Değişken)
 • Alacak Ve Borç Ödeme Vadeleri
 • Distribütör Ve Acente Komisyon Oranları Ve Ödeme Vadeleri
 • Genel Giderler İle İlgili Bilgiler (Kira, Maaş, Yakıt Tüketimi Vs)
 • Finansal Tabloların Oluşturulması:
 • Gelir – Gider Tablosu
 • Bilanço
 • Nakit Akım Tablosu
 • Net İşletme Sermayesi Değişimi
 • Finansal Rasyolar (Likidite, Borçluluk, Stok, Alacak, Borç Devir Hızları Vs)
 • Kapanış Stokları
 • Sabit Varlık Ve Amortisman Tabloları

Etiketler: excel eğitimi, işletme bütçesi modelleme, modelleme eğitimi