Buradasınız:

Excel ile Finansal Uzmanlık Eğitimi

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 07-08 Ağustos 2021 10-11 Ağustos 2021
Eğitim GünleriCumartesi-Pazar Salı-Çarşamba
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 14 Saat / 2 Gün 14 Saat / 2 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Eğitim Ücreti900 TL + KDV 900 TL + KDV

Excel iş hayatında karşılaşılan birçok finansal problemin çözümünde yoğun olarak kullanılan en önemli araçlardan biridir. Gerek içeriğindeki gelişmiş araçlar ve formüller, gerekse kullanıcıya pratik ve esnek kullanım olanakları sağlaması Excel’in tercih edilmesinin en önemli sebeplerindendir. Fakat standart bilgi düzeyine sahip Excel kullanıcıları Excel’in zengin kullanım özelliklerinin çoğunun farkında olmamasından dolayı günlük çalışmalarında etkin bir şekilde kullanamamaktadır.

Bu eğitimdeki amaç katılımcıların Excel’i finansal çalışmalarında etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaçla eğitimde MS Excel fonksiyonları ve bileşenleri gerçek hayattan alınmış veriler üzerinden uygulamalı olarak ele alınacaktır. Katılımcıların Excel kullanımlarında hız ve pratik kazanmaları amacıyla Excel’de bulunan birçok kısa yol uygulamalar esnasında katılımcılarla paylaşılacaktır. Ayrıca, eğitimde vaka çalışmaları yapılarak öğrenilenlerin katılımcılar tarafından pekiştirilmesi sağlanacaktır.

Orta düzeyde MS Excel bilgisine sahip, işleri gereği finans konularında çeşitli çalışmalar yapma gereği olan ve Excel’i işlerinde daha etkin kullanımı neticesinde ilave faydalar sağlayacak olan kişiler eğitime katılabilir. Eğitimde işlenen konular itibariyle firmaların finans, hazine, finansman, satış ve üretim departmanı çalışanları da faydalanabilir.

EĞİTİM PROGRAMI

 • Excel’de Temel İstatistik Kullanımı Ve Veri Analizi Çalışmaları
 • Excel’de Çeşitli İstatistiksel Fonksiyonların (Ortalama, Standart Sapma Vs.) Kullanımı Ve Veri Analizi Bileşenini Kullanılması Sonucu Tanımlayıcı İstatistikî Değerlerin Bulunması, Korelasyon İlişkilerinin Tespit Edilmesi Ve Histogram Çizimi
 • Yüzdesel Değişim Kavramları
 • Satış, Fiyat Ve Getiri Gibi Veriler İçerisinden Sıra Dışı (Outlier) Olanlarının Tespit Edilmesi
 • Lineer Ve Polinom Trend Yardımıyla Satış Tahminini Yapılması
 • Regresyon Yardımıyla Satış Tahmininin Yapılması
 • Faiz Kavramı
 • Basit Ve Bileşik Faiz İlişkisi
 • Efektif Faiz Oranı
 • Nominal Ve Reel Faiz
 • Paranın Zaman Değeri Kavramı, Faiz Hesaplamaları Ve Excel Fonksiyonları
 • Bugünkü Ve Gelecek Değerlerin Hesaplanması
 • Çek İşlemlerinde İskonto Ve Maliyet Hesaplamaları
 • Taksitlendirme Örnekleri, Borcun Vadeden Önce Kapatılması Ve Yeniden Yapılandırılması
 • Kredi Geri Ödeme Tablosunun Oluşturulması (Anapara, Faiz, KKDF Ve BSMV Hesaplanması)
 • Balon Ödeme, Borç Geri Ödeme Erteleme Ve Refinansmanların Kredi Maliyetine Olan Etkisi
 • Spot, Rotatif Ve Taksitli Kredilerinin Maliyetinin Hesaplanması
 • Eşit Taksitli, Eşit Anapara Ödemeli Ve Düzensiz Geri Ödemeli Kredi Geri Ödeme Tablolarının Oluşturulması
 • Kredi İlave Masrafları (Sigorta, Dosya Vs.) Sonrası Gerçek Maliyetinin Hesaplanması
 • Düzenli Aralıklarla Yapılacak Eşit Taksitlerin (Anuite) Bugünkü Ve Gelecekteki Değerleri
 • Hedef Ara (Goal Seek) Uygulamaları
 • Nakit Hareketlerinin Zaman Değeri Ve Yatırım Projelerinin Finansal Fizibilitesi
 • Net Bugünkü Değer (NPV)
 • İç Verim Oranı (IRR)
 • Başa Baş Yatırım Geri Dönüş Süresinin (Payback Period) Hesaplanması
 • Excel’de Çeşitli Finans Uygulamaları
 • Kur Riskinden Korunma Amaçlı Olarak Yapılan Forward İşlemlere Air Forward Kurun Hesaplanması
 • Fatura Kesim Ve Tahsilât Bilgilerinden Ortalama Vadenin Hesaplanarak Vade Farkı Faturasının Hesaplanması
 • Excel’de Transpose Kullanımı
 • Pivot Table (Özet Tablo) Kullanımı
 • Çeşitli Excel Uygulamaları
 • Conditional Formatting
 • Sparklines
 • Data Validation (Veri Doğrulama)
 • Başlangıç Düzeyinde Örnek Bir Visual Basic Makro Uygulaması:
 • Örnek Uygulama: Sürekli Yapılan Bir Veri Filtreleme İle Sonuçların Yeni Bir Sayfaya Aktarma İşleminin Makro Yardımıyla Otomatik Olarak Yapılması
 • Kullanıcı Tanımlı Makro Fonksiyonları:
 • Brüt Maaşın Net Maaşa Çevrilmesi Ve İşveren Maliyetinin Hesaplanması
 • Düşey Ara (Vlookup) İle Yatay Ara (Hlookup) Fonksiyonun Birlikte Kullanılması
 • Rakamın Yazıya Çevrilmesi

Etiketler: finans uzmanlık eğitimi, muhasebe eğitimi, muhasebe kursu, excel finans eğitimi, finans kursu, excel finans kursu