Buradasınız:

İleri Seviye Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Eğitimi

Program Detayları
Detaylar Haftaiçi Grubu Haftasonu Grubu
Eğitim Başlangıç Tarihi 09-10 Mart 2021 06-07 Mart 2021
Eğitim GünleriSalı-Çarşamba Cumartesi-Pazar
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Toplam Eğitim Süresi 14 Saat / 2 Gün 14 Saat / 2 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Toplam Eğitim Ücreti900 TL + KDV 900 TL + KDV

Genel vergi ve muhasebe uygulamalarının özellikle işletmelerde en çok kullanılan konuları üzerinde detaylı çalışmalar yaparak, çalışanların bilgilerini tazelemeleri ve kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Eğitimimiz esnasında uygulamada sıklıkla yapılan hatalar irdelenecek, tartışmalı hususlar analiz edilecek ve uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlara yer verilerek interaktif bir ortam oluşturulacaktır.

EĞİTİM PROGRAMI

 • Finansal Muhasebe
 • Dövizli İşlemler “Kambiyo Karları, Kambiyo Zaraları”, Dolar Euro Üzerinden Mal Alıp Satan İşletmelerin Kayıt Yöntemleri, Döviz Kasalarının Tutulması
 • Çek İşlemleri (Döviz Cinsinden Düzenlenen Çeklerde Dâhil) Muhasebe Kayıtları - Çeklerde Özelikli Durumlar - Repo Mevduat Faiz Gelirlerinin Muhasebe Kayıt Yöntemleri
 • Kredi Kartı İle İlgili Alış Satış İşlemleri - Muhasebe Kayıtları Ve Dikkat Edilecek Özellikli Durumlar, Diğer Hazır Değerler Ve Muhasebeleştirilmesi.
 • Şirketlerin Yatırım Amaçlı Hisse Senedi Alımı Ve Satımı İşlemleri, Muhasebe Kayıtları Ve
 • Tahviller, Alım Ve Satış İşlemleri, Muhasebe Kayıtları, Özellik Arz Eden Durumlar.
 • Senetli Senetsiz Alacaklar, Reeskont İşlemleri, Şüpheli Ticari Alacaklar, Muhasebe İşlemleri Özellik Arz Eden Durumlar.
 • Depozito (Verilen Ve Alınan Depozitolar) Ve Teminatların Muhasebeleştirilmesi.. Muhasebe İşlemleri Özellik Arz Eden Durumlar.
 • İşletme Ortakları İle Yapılan Parasal Alış Verişler, Örtülü Sermaye, Örtülü Kazanç, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Muhasebe İşlemleri Özellik Arz Eden Durumlar.
 • İştiraklerden Ve Bağlı Ortaklıklarla İlgili İşlemlerin, Muhasebe Kayıtları, Özellik Arz Eden Durumlar.
 • Ticari Mallar, Diğer Stoklar, Zarar Gören (Değerini Yitiren Mallar), Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Ayrılması, Çalınan Kaybolan Ticari Mallar.. Muhasebe Kayıtları, Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.
 • Gelecek Aylara, Gelecek Yıllara Ait Giderlerin Muhasebe Kayıtları, Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.. Gelir Tahakkukları Ve Muhasebe Kayıtları.
 • Sayım Ve Tesellüm Noksanları .. Sayım Ve Tesellüm Fazlalıklarının Muhasebe Kayıtları, Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.
 • Demirbaş, Taşıt Makine Ve İş Makineleri Benzeri Varlıkların Alınıp Satılması Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar Bu İşlemlerin Muhasebe Kayıtları İle Bu Varlıkların Amortisman Hesaplama Yöntemleri, “Tüm Detaylarıyla” Amortisman Kayıt Yöntemleri, Muhasebe Kayıtları, Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.
 • Yapılmakta Olan Yatırımlar, Muhasebe Kayıtları, Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.
 • Haklar, Şerefiye, Kuruluş Ve Örgütlenme Giderleri, Ar-Ge Giderleri Muhasebe Kayıtları, Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.. Maddi Olmayan Duran Varlık Bedellerinin Amortismanı İşlemleri.
 • Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar, Arama Giderleri, Hazırlık Ve Geliştirme Giderleri, Muhasebe Kayıtları, Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.. Birikmiş Tükenme Payları Hesaplanması.
 • Banka Kredileri, Kredi Taksitlerinin, Faiz Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.. Birikmiş Tükenme Payları Hesaplanması.
 • Ticari Borçlar, Satıcılar . Senetli Borçlar, Diğer Ticari Borçlar Muhasebeleştirilmesi Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.
 • Çalışan İşçilere Ait Kıdem Tazminatları, İhbar Tazminatları Muhasebeleştirilmesi Vergisel Açıdan Yapılacak İşlemler, Özellik Arz Eden Durumlar.
 • Şirket Kurulması Sermaye Taahhüt Yöntemleri Ticaret Sicili Ve Diğer Resmi Kurumlarla İlgili Yapılacak İşlemler. Yurt Dışı İşlemler Muhasebesi
 • İthalat Yapan (Yurtdışından Mal Satın Alan İşletmelerin) Muhasebe Kayıtları (İthalat İşlemleri Muhasebesi) Verilen Sipariş Avansları, İthalatla İlgili Kdv Beyannameleri
 • İhracat Yapan (Yurtdışına Mal Satan İşletmelerin) Muhasebe Kayıtları
 • Alınan Sipariş Avansları, İhracatla İlgili Kdv Beyannameleri.
 • Uygulamada Sıkça Sorulan Muhasebe-Vergi Konuları
 • Bağış Ve Yardımlar
 • Ciro Primleri-İskontolar- Bedelsiz Teslimler
 • Personel Prim Karşılıkları
 • Enflasyon Düzelmesi Kar Ve Zararları
 • Stok İmhaları
 • İndirilemeyen Kdv’nin Durumu
 • Binek Oto Alımlarında Kdv
 • Kuruluştan Önce Alınan Kıymetlere Ait Kdv
 • Peşin Ödenerek Faturaya Bağlanan Alımlarda Kdv İndirimi
 • Gelir Ve Giderlerde Dönem Kaymaları Ve Kdv İndirimi
 • Faturada Gösterilmeyen Kdv'nin İndirimi
 • Çalınan Mallara Ait Kdv’nin İndirimi
 • Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen Vergilerin İndirimi
 • Ödenen Gecikme İçin Düzenlenen Faturalardaki Kdv’nin Durumu
 • Şirketlerin Devir, Nev’i Değişikliği Ve Bölünmelerinde Kdv
 • Maliyet Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi İle İlgili Kavramlar (Harcama, Gider, Maliyet Ve Diğer Kavramlar)
 • Mamul Maliyeti Ve Oluşumu, Direkt Ve Endirekt Gider /Maliyet Kavramları Giderlerin Sınıflandırılması.
 • Maliyet Hesaplarına Kayıtlar, Hesapların Kapatılması Ve Satılan Malın Maliyeti Oluşumu
 • Beyanname Düzenleme, Kar Dağıtımı Ve Muhasebesi
 • Geçici Vergi Beyannamesinin Hazırlanması Ve Muhasebe Kayıtları
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Hazırlanması, Örnek Uygulama Ve Muhasebe Kayıtları
 • Kar Dağıtım İşlemlerine İlişkin Muhasebe Kayıtları
 • Mali Analiz Temel Kavramlar
 • Brüt Çalışma Sermayesi
 • İşletme Sermayesi
 • Net İşletme Sermayesi
 • Negatif Net İşletme Sermayesi:
 • Pozitif Net İşletme Sermayesi: Net Çalışma Sermayesi Noksanı
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi
 • Dikey Analiz
 • Trend Analizi
 • Oran Analizi
 • Bilanço Oranları,
 • Gelir Tablosu Oranları,
 • Karışık Oranlar.
 • İşletme Faaliyetlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Oranlar;
 • Likidite Oranları,
 • Mali Oranlar,
 • Faaliyet Oranları,
 • Karlılık Oranları  

Etiketler: muhasebe kursu, muhasebe eğitimi, vergilendirme eğitimi