Buradasınız:

Yatırım Projelerinin Finansmanı

Program Detayları
Detaylar Haftaiçi Grubu Haftasonu Grubu
Eğitim Başlangıç Tarihi 09-10 Mart 2021 06-07 Mart 2021
Eğitim GünleriSalı-Çarşamba Cumartesi-Pazar
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Toplam Eğitim Süresi 14 Saat / 2 Gün 14 Saat / 2 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Toplam Eğitim Ücreti900 TL + KDV 900 TL + KDV

Bu eğitim orta ve uzun vadeli yatırım yapma kararı verme aşamasında olan veya bu tip yatırımları kredilendiren kurumların çalışanlarına yöneliktir.

EĞİTİM PROGRAMI

 • Proje Finansmanı Kavramı
 • Yatırım
 • Net Yatırım
 • Bağımlı, Bağımsız Yatırımlar
 • Yatırım Türleri (Mali ve Üretime İlişkin Yatırımlar)
 • Proje Finansmanı Kavramı
 • Yeni Yatırımlar
 • Yenileme Yatırımları
 • Tevsii Yatırımları
 • Modernizasyon Yatırımları
 • Darboğaz Giderme Yatırımları
 • Kalite Düzeltme Yatırımları
 • Entegrasyon Yatırımları
 • Finansal Kiralama Yatırımları
 • Nakit Yatırımları
 • Proje Finansman Kararını Etkileyen Faktörler ve Hazırlama Safhaları
 • Ekonomik (İktisadi) Etüd
 • Teknik Etüd
 • Finansal Etüd
 • Hukuki Etüd
 • Proje Finansmanının Ekonomik (İktisadi) Yönden Hazırlanması ve Talep Tahmini
 • Piyasa Etüd Bilgilerinin Toplanması
 • Piyasa Etüdlerinde Toplanacak Bilgilerin Çeşitleri
 • Pazarın Rekabet Yapısına İlişkin Bilgiler
 • Mal ve Hizmetlerin Kullanım Yerleri ve Özellikleri
 • Pazardaki Tüketici Eğilimleri
 • Fiyat ve Maliyetlere İlişkin Bilgiler
 • Arz Kaynaklarına İlişkin Bilgiler
 • Dağıtım Kanalları
 • Ülkenin Özel Koşulları ve Mevsimlik Değişmelere İlişkin Bilgiler
 • Devletin Ekonomi Politikasındaki Değişikliklerinin İzlenmesi
 • İstatistiki Serilere İlişkin Bilgilerin Toplanması
 • Sektör Nedir?
 • Ürünler (hammadde ve üretimdeki diğer ürünleri kapsayacak şekilde)
 • Ürün Bazında Kapasiteler, Üretim ve Satışlar
 • Kapasite Kullanımı Analizi
 • Üretim Metodu ve Diğer Teknik Durumlar
 • Enerji Gereksinimleri ve Kaynaklar
 • Dağıtım Metodları
 • Sektörel Analiz Nedir?
 • Sektörde Başlıca Trend ve Analiz Teknikleri
 • Yurtiçi ve Yurtdışı Rekabeti
 • Fiyat Yapıları
 • Teknolojik Gelişmeler
 • Kamu’nun Rolü
 • Endüstriyel Kapasite Analizleri
 • Hammadde ve Kaynakların Piyasada Bulunabilirliği
 • Mevsimsel Etkiler
 • Sektörel Analiz Nasıl Yapılır?
 • Sektörde Rakiplerin Analizi (Yerli/Yabancı)
 • Rakiplerin İsim, Adres, Kapasite, Üretim Teknikleri ve Ürün Analizleri
 • En İyi Karşılaştırılabilir Halka Açık Şirketler(ürünler ve kapasiteler)
 • Direkt veya İkame Edilen Rekabetin Tartışılması
 • İkame Etkileri, Muhtemel Müşteriye Tesir Gücü
 • Sektörel Projeksiyon Nedir Nasıl Yapılır?
 • Direkt Rakiplerin Karşısında Ürünlerin Pazar Payı
 • Daha Geniş Piyasada Pazar Payı Değişiminin Tahmini
 • Yerine Geçebilecek En Yakın Ürünlerin Pazar Payı Tahmini
 • Sektörel Analiz Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
 • Sektörlerin Arz, Talep, Üretim, Tüketim Düzeylerinin Tespit ve Tahminleri
 • Sektörel Analiz Örnekleri
 • Proje Finansmanında Kapasitenin Belirlenmesi
 • Teorik Kapasite
 • Pratik Kapasite
 • Fiili Kapasite
 • Zorlanmış Kapasite
 • Makine ve İnsan Gücü Kapasitesi
 • Planlanmış Kapasite
 • Optimal Kapasite
 • Proje Finansmanında Kapasite Belirlemede Etkili Olan Faktörler
 • Talep Hacmi
 • Teknik Olanaklar
 • Finansman Olanakları
 • Hammadde Kaynakları
 • İşgücü Potansiyeli
 • Kuruluş Yeri
 • Faaliyet Hacmine Etkisi Açısından Maliyetler
 • Kuruluş Yerinin Belirlenmesi
 • Hammaddeler ve Rezerv Tahminleri
 • Malların Özellikleri ve Yan Ürünler
 • Teknoloji Seçimi ve Üretim Metodunun Belirlenmesi
 • Kullanılacak Makine ve Techizatın Belirlenmesi
 • Arazi, Bina ve Yapı İşleri
 • Tesisin Yerleşim Planı
 • İnşaat İşleri Harcama Tutarının Belirlenmesi
 • Teknik Yardım, Patent ve Know-How
 • Türkiye’de Yatırımları Teşvik Politikaları
 • Yatırımlara Uygulanan Teşvik Tedbirleri
 • Projelerin Milli Ekonomi Açısından Değerlemesi
 • Sabit Yatırım Tutarının Belirlenmesi
 • İşletme Sermayesi İhtiyacının Belirlenmesi
 • İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen İşletmeyle İlgili Faktörler
 • İşletme Sermayesi İhtiyacını Etkileyen İşletme Dışı Faktörler
 • Yatırımdan Sağlanacak Gelirin Tahmini
 • Proforma Gelir Tablosuna İlişkin Kavramlar
 • Başabaş Analizi
 • Birim Maliyet Giderleri Tablosu
 • Projelerin Değerlenip Önceliklerine Göre Sıralanmasında Statik Yöntemlerin Kullanılması
 • Projelerin Değerlenip Önceliklerine Göre Sıralanmasında Dinamik Yöntemlerin Kullanılması
 • Net Şimdiki Değer Yöntemi
 • Fayda Masraf Oranı Yöntemi
 • İç Karlılık Oranı Yöntemi
 • Yıllık Eşdeğer Masraf Yöntemi

Etiketler: yatırım projelerinin finansmanı eğitimi, finansman eğitimi, yatırım eğitimi, yatırım finansman eğitimi