featured project

Temel İç Kontrol ve İç Denetim Eğitimi

Güçlü bir kontrol sistemi herhangi bir organizasyonun etkin işlemesinin temel unsurudur. Bu..

HEMEN İNCELE
featured project

Alacak ve Alacak Riski Yönetimi

Bu eğitimde finans ile ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan yönetici ve..

HEMEN İNCELE
featured project

Şirketlerde Risk Yönetimi

Risk yönetiminin amacı, işletmelerin kararlılık içerisinde faaliyetine devamı için gerekli..

HEMEN İNCELE
featured project

Şirket Değerleme Yöntemleri

Bu eğitimde finans ile ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan yönetici ve..

HEMEN İNCELE
featured project

Temel Finans Eğitimi

Finans eğitimi finans bölümü çalışanlarının, finansal yönetime ilişkin tüm konularını bilmeleri,..

HEMEN İNCELE
featured project

Yönetim Muhasebesi, Stratejik Yönetim Karar Tabanları ve Finansal Bilgi Sistemleri

..

HEMEN İNCELE
featured project

İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri

Bu eğitimde finans ile ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan yönetici ve..

HEMEN İNCELE
featured project

Uluslararası Muhasebe Standartları ve Finansal Raporlama Sistemleri

Muhasebe ve finansal raporlama standartlarının Türkiye ve Dünya’da ki uygulamalarını araştırmak ve..

HEMEN İNCELE
featured project

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Bu eğitimde muhasebe ile ilgili konularda doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan yönetici ve..

HEMEN İNCELE