Buradasınız:

Pazarlama ve Satış Uzmanlığı Eğitimi

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 14 Ağustos 2021 16 Ağustos 2021
Eğitim GünleriCumartesi-Pazar Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 60 Saat / 10 Gün 60 Saat / 10 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Eğitim Ücreti1.500 TL + KDV 1.500 TL + KDV

Çağımızın ve ülkemizin rekabet koşulları kurumların satış ve pazarlama politikalarını revize etmelerini gerektirmektedir; Eskiden geçerli olan pazarlama teknikleri ve satış stratejileri günümüzde geçerliliğini yitirmiştir. Bu nedenle kurumlar günümüzde satış ve pazarlama konusunda donanımlı ve kendisini geliştirmiş personeli istihdam etmeyi hedeflemektedir.

Gelişim Akademisi tarafından kurgulanmış olan bu eğitim programı, Satış ve pazarlama sürecini operasyonel ve yönetsel anlamda irdeleyerek ele almakta ve satış konusunda gerekli bilgi ve beceriye sahip, satış elemanları  ve yöneticileri yetiştirmeyi, aynı zamanda da satışa odaklı donanımlı satış ekipleri geliştirmeyi hedeflemektedir.


EĞİTİM PROGRAMI

MODÜL PAZARLAMAYA GİRİŞ

Pazarlamanın Temel Kavramları
Pazarlama Süreci  
Pazarlamada Stratejik Planlama
Stratejik Planlamanın Etkinliği Ve Yararları
Pazarlamada Rekabet Yapıları
Pazarlamada Segmentasyon
Etkin Pazarlama Stratejileri
Pazarlamada Performans Ölçümü

MODÜL MARKA OLUŞTURMA STRATEJİLERİ

Pazarlama Ve Marka
Marka Oluşturmak Ve Fark Yaratmak
Marka Değerliliği Ve Markalar Arası Rekabet
Uluslararası Pazarlarda Marka Olmak

MODÜL ETKİN SATIŞ STRATEJİLERİ

Satışın Tanımı Ve Özellikleri
Satışın Gelişimi
Satış Döngüsü
Ne Satıyoruz
Hedef Saptama
Satış Planlamasının Temel Unsurları
Satışa Hazırlık Süreci
Kime Satıyoruz? Müşteri Kimdir?
Satış Yönetiminde İhtiyaç Yaratma Ve Satışı Büyütme
Ürün Fayda Analizi 
Müşteride Güven Yaratma Ve Sadakat Oluşturma 
Değerli Müşteri Ve Müşteriye Değer Yaratan Yaklaşımlar
Kurumsal Satışta Soruların Gücü
Satışta Kişilik Analizleri
Müşteri İtirazları Ve Karşılama Yöntemleri

MODÜL PROFESYONEL SATIŞ TEMSİLCİSİ OLMA YÖNTEMLERİ

Satış Temsilcisinin Özellikleri Ve Sorumlulukları
Satışçının Tutumu Ve Kişisel Felsefesi
Satış Temsilcisinde Bulunması Gereken Özellikler-Olmazsa Olmazları
Müşterinin Bir Satış Temsilcisinde Aradığı Temel Özellikler
Satışta Yaratıcılığın Keşfi Ve Kullanımı
İnsanın Kendini Keşfetmesi
Etkin Satış Takımları Oluşturma
Takımlarda Bireysel Farklılıklarla Sinerji Yaratmak 
Takım Performansını Yükseltilmesi
Motivasyon, Satışta Motivasyon Unsurları Ve Motivasyon Teorileri

MODÜL SATIŞTA ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ 

İletişim Kavramı Ve Önemi
İletişim Yolu İle Etkileme
Müşteri İle İletişim Teknikleri
Satışta İletişim Uygulamaları 
Satışçının Hatalı İletişim Yaklaşımları 
Bedeni, Sesi Kullanma Becerileri 
Sözel İletişim Ve İletişim Engelleri
Dinlemenin Önemi
Soru Sorma Teknikleri
İletişim Alanları
Satış Temsilcilerinde İletişim Geliştirme
Beden Dilinin Kullanılması
Ne, Nasıl Söylenmeli
Sen, Ben Dili
Yazı Teknikleri
Davranış Biçimleri 
Hayır Diyebilme Yöntemleri
İletişimi Olumsuz Etkileyen Faktörler

MODÜL SATIŞ PSİKOLOJİSİ VE İKNA YÖNTEMLERİ

İkna Stratejileri Ve İkna Edici Dil Kalıpları
Müşteri İtirazlarını Karşılama Ve İkna Taktikleri
İtirazı-Direnci Satış Fırsatına Çevirme Yöntemleri 
Kişisel Satışta Dikkat Edilmesi Gerekenler
Satışı Bağlama Ve Uzlaşma Süreci
1-İlk İzlenim
2-Sunum Teknikleri
Sunumun Amacı
Satışta Ve Güven
Satışta İkna
Satın Alma Nedenleri
3-Sunuş Stratejileri
Etki-Tepki Stratejisi
Formül Stratejisi
İhtiyaç-Tatmin Stratejisi
Aıda Ve Naıdas Stratejileri
Derinlemesine Satış Stratejileri
4-Sunum Sırasında Vurgulanması Gereken Öğeler
5-Satış Sunumunda Huni Tekniği

MODÜL SATIŞ YÖNETİMİNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ

Müşteri Kimdir?
Neden Satın Alır?
Müşteri Davranış Çeşitleri Ve Özellikleri
Müşteri Davranışlarına Göre Tutum Geliştirme
Müşteri İtirazları Ve Cevaplama Metodları
En Çok Karşılaşılan İtiraz Türleri Ve Çözüm Önerileri
İtirazları Karşılamanın 9 Tekniği Ve İtiraz Karşılama Kuralları
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Müşteri İlişkileri Ve Satış Planlaması
Satış Görüşmesinin Aşamaları
Tüketici İhtiyaçlarının Belirlenmesi – Satış Süreci
Müşteri İlişkilerinde Güncel Yaklaşımlar
Yerel Ve Dünya Pazarlarında Satın Alma Davranışları

MODÜL SATIŞ YÖNETİMİNDE MÜZAKERE TEKNİKLERİ

Pazarlık Ve Müzakere Teknikleri
Karşılıklı Kazan Kazana Yakalamak İçin Stratejiler
Müzakere Sitilleri Ve Uygulamaları
Etkili Ve Doğru Pazarlık Stratejileri
Karşılaşılan Karşı Taktikler Ve Taktikler Matrisi
Farklı Müzakere Uygulamaları Ve Gerçek Müzakere Sunumu

MODÜL SATIŞ KAPAMA TEKNİKLERİ

Kapanış Teknikleri
Kapanışa Özel Soru Teknikleri
Kapanış Zamanının Doğru Belirlenmesi
Tüm Görüşmenin Değerlendirilmesi
Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri

Etiketler: Pazarlama ve Satış Uzmanlığı Eğitimi, pazarlama eğitimi, satış eğitimi, pazarlama kursu, satış kursu, pazarlama teknikleri