Buradasınız:

Profesyonel İşletme Yöneticiliği Sertifika Programı

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 30 Ekim 2021 01 Kasım 2021
Eğitim GünleriCumartesi-Pazar Pazartesi - Salı - Çarşamba - Perşembe - Cuma
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 60 Saat / 10 Gün 60 Saat / 10 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Eğitim Ücreti2.500 TL + KDV 2.500 TL + KDV

Profesyonel İşletme Yöneticiliği eğitimi, ister yönetici ya da patron, ister potansiyel yönetici ya da patron adayları olsun; işini, şirketini daha iyi yönetmek isteyenler için iş hayatında başarılı bir yöneticinin yol haritası olmayı hedeflemektedir.

Programımız süreç yönetim teknikleri, kalite yönetimi, strateji, iletişim ve raporlama dahil Yöneticiler için vazgeçilmez kavramların tümünü kapsamakta şirket yönetim tekniklerinde kapsam dışı veya eksik hiçbir unsur barındırmamaktadır.

Bu eğitimle, iş hayatındaki bakış açınız değişecek! Uygulamalı olarak öğreneceğiniz yönetim eğitimi sonrası işinize ve kariyerinize yeni bir sayfa açacaksınız.

EĞİTİM İÇERİĞİ

ŞİRKETLERDE ETKİN YÖNETİM VE LİDERLİK STRATEJİLERİ

Yönetimin Temel Fonksiyonları
Yöneticilik Ve Liderlik
Yönetici Lider Farkı
Kişisel Vizyon Ve Misyon Oluşturma
Hedef Ve Strateji Belirleme
Güçlü Ve Zayıf Yönlerin Tespiti
Lider Yöneticinin Bilmesi Gerekenler
 • İnsanı Algılama
 • Paradigmalar
 • Algı Kontrolü
 • İletişim Engelleri
 • İletişimi Zorlaştıran Ve Kolaylaştıran Faktörler
 • İmaj, Karizma
 • Biz Bilinci
 • İş Etiği İlkeleri
Liderin Davranış Yöntemleri
 • Öğrenmeye Açıklık
 • Farklı Liderlik Yaklaşımlarını Kavramak
 • Yaratıcı İmgeleme
Liderliğin Başarı Stratejileri

HEDEFLERE DAYALI YÖNETİM STRATEJİSİ

Hedeflerle Yönetim Nedir?
Hedeflerle Yönetimin Sağladığı Faydalar
Hedeflerle Yönetimin Fonksiyonları
Hedef Seçme Kriterleri
Hedef Tipleri,
Hedeflerle Yönetim İle Sürekli Gelişimin Sağlanması
Aksiyon Planları
Yetki Devredilmesi, Bilgi Paylaşımı
Çalışanları Geliştirme Yöntemleri
Motivasyonu Sağlama Yöntemleri,
Hatalı Yönetici Davranışları
Performans Değerlendirme
Etkili Ve Doğru Hedef Seçimi

İŞ HAYATINDA KURUMSAL SİSTEM KURMA TEKNİKLERİ

Etkin Organizasyon Kurma Teknikleri
Temel Organizasyon Kuralları, Bir Organizasyon Olarak Şirket, Şirket Organizasyon Türleri,
Yönetici Adayı İçin “ Olmazsa Olmaz “ Organizasyon İlkeleri
Etkin Yönetim Kuralları
Şirket Yönetimi Esasları, Yönetimi Yönetim Yapan Asal Özellikler
Yatırım Karlılığı, İşletme Karlılığı, Satış Arklılığı Kavramları Ve Karlılık Ölçme Tekniği
İş Hayatı Ve Karlılığın Ortak Mantığı, Pratik Karlılık Ölçümü
Bütçe Kavramı, Önemi, Kullanımı, Yönetimde Yeri
Temsili Bir Örnek Bütçe Çalışması, Bütçe Kontrolü, Bütçe İle Önemli Muhasebe Raporları
Arasındaki Mali Ve Yönetsel Bağlantılar

YÖNETİCİLER İÇİN İŞ ANALİZ TEKNİKLERİ

Yönetimde Bilinmesi Gerekli İstatistik Teknikleri
Pareto Analizi, İş Hayatında Kullanılabilir Temel Kavramlar
Swot Analizi Geliştirme Tekniği
Swot Analizi Geliştirmek İçin Gerekli Kurallar,
Yönetimde Swot Analizi Kullanımı Ve İş Hayatı Örnekleri
Etkin Problem Çözme/Karar Verme Teknikleri
Problem Analizi Ve Karar Alma İçin Temel Teknikler.
Etkin Proje Planlama Ve Kontrol Tekniği
Cpm/Pert Tekniği Esası, Yönetimde Yeri
Yönetim Davranış Biçimi Geliştirme

 YÖNETİCİLER İÇİN GLOBAL VE YEREL İŞ TRENDLERİ

Türk İş Hayatı Tarihi
Dünyadaki Güncel İş Ve Yönetim Trendleri
İş Hayatında Gelenek, Girişimcilik Ve Yenilik
İş Hayatında Strateji, Yönetim Felsefesi Ve Karakter


YÖNETİCİLER İÇİN ÇEVRE İLE İLİŞKİLER

Kamu İle İlişkiler
Büyük Şirketlerle İlişkiler
Yurt Dışı Şirketlerle İlişkiler
Şirket Temsil Etkinlikleri
İş Adamı Ve Sosyal Çevresi
İş Adamı Ve Mesleki Çevre
Profesyonellerle İlişkiler
Mavi Yakalılarla İlişkiler
İK Ve Sendikal İlişkiler
İş Yerindeki Aile Fertleri Ve Akrabalarla İlişkiler
Yönetirken  Şirketin “ Her Şeyini “ Avantaja Çevirme Becerileri

KURUM KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME TEKNİKLERİ

Kurum Kültürü ve Geliştirici Etkisi
Kurum Kültürünün Özellikleri
Kurum Kültürünü Oluşturan Yazılı ve Yazılı Olmayan Kurallar
Kurum Kültürünün Fonksiyonları
İşletmelerde Kurum Kültürünün Oluşturulması
Kurum Kültürünü Yaratan Temel Değerler
Kurumsal Felsefe ve Bireysel Düşünce Eşleşmesi
Kurumsal Davranış ve Kurumsal Adalet
Kurumsal İletişim
Kurum Kültürünün İşletmeye Etkileri
Kurumsal İklim ve Kurum Kültürü İlişkisi

ETKİN İLETİŞİM TEKNİKLERİ

Kişisel Farkındalığın Başarılı ve Etkin İletişim için Önemi
Kendimizle İletişim
Bireylerarası İletişim
Etkili Dinleme, Doğru Algılama, Anladığını Teyit Etme, Geri Bildirimde Bulunma
Duygusal Zeka ve Empati
İletişim Engelleri ve İletişim Çatışmalarını Yönetme
Etki Alanı Oluşturma ve Geliştirme
İletişim Süreci
Sözlü İletişim
Beden Dili ile İletişim
İletişim Engelleri ve İletişim Engellerinin Giderilmesi
Güçlü İlişkiler Kurma ve Geliştirme
Astlarla Etkin İletişim ve Delegasyon
Yatay, Dikey İletişim

YAZIŞMA, RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ

Bilgi Notu Yazım Tekniği
Etkin Yazışma
Yönetim Çevresinde Yazışma, Etkin Yazışma Kuralları, Yönetici Adayı İçin Hitap, Üslup,
Yazışma Protokol Ve Nezaketi
Etkin Rapor Yazım Teknikleri
Bir Kariyer Geliştirme Gereği Olarak Yönetim Raporları, Rapor Tasarım Ve Yazım
Kuralları, Rapor Sunum Ve Savunma Teknikleri, Etkin Rapor Kullanımı, Rapor Ve Yönetim Kültürü
Etkin Sunuş Tekniği
Etkin Sunuş Planlama, Hazırlık Ve Uygulama İçin Gerekli Kurallar
Bir Dakikalık Yönetim Sunuşu Tekniği

ZAMAN YÖNETİMİ TEKNİKLERİ

Etkin Zaman Yönetimi
20 En Önemli “ Zaman Tuzağı
Alınması Gereken En Önemli 10 Önlem,
Yönetici İçin Gününü Kontrol Becerisi
Zamanın Değerini Anlamak
Kişisel Verimliliğin Esasları
Kişisel Zaman Yönetiminin Özellikleri
Kendini Organize Etmek
Hayır Diyebilmek
Başkalarını Organize Etmek ve Delegasyon

TOPLANTI YÖNETİMİ

Toplantının Tanımı
Toplantıların Vazgeçilmezliği
Toplantı Yapmanın 4 Ana İşlevi
İş Toplantılarının Etkinliğinin Ölçülmesi
Toplantı Yönetiminin Özellikleri
Toplantılarda Yapılmaması Gerekenler
Toplantılarda Gösterilmesi Gereken Tavır ve Yaklaşımlar
Toplantılarda Katılımcıların ve Liderlerin Görevleri
Toplantı İçin Gündem Belirleme
Toplantılarda Açış ve Yürütme
Toplantılarda Tartışma Yönetimi
Toplantıda Sonuçlandırma Adımları
Özetleme ve Toplantı Tutanağının Hazırlanması

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

Problemlerin Algılanması ve Tanımlanması
Problemin Temel Nedenlerinin Araştırılması
Problem Çözümü İçin Planlama Ve Uygulama
Ölçümleme
Standartlaştırma
Beyin Fırtınası Tekniği
Pareto Diyagramları
Neden-Sonuç Diyagramları
Gruplandırma
Kontrol Tabloları
Histogramlar
Dağılım Diyagramları
Kontrol Diyagramları
Proje Yönetimi Teknikleri
Kritik Yol Analizi
Örnek Olaylar Ve Problemler

ÇATIŞMA YÖNETİMİ

Çatışma Nedir?
Şirket İçinde Bireysel Çatışmaları Anlamak
Şirkette Departmanlar Arası Çatışmalar
Örgütlerde Çatışmanın Önemi
Çatışmaların Örgüt İçindeki Olumlu Ve Olumsuz Sonuçları
Çatışmaların Nedenleri
Örgütlerde Çatışma Türleri
Bireyler Arası Çatışmalar
Ast Üst Çatışmaları
Kurmaylarla Bölüm Yöneticileri Arasındaki Çatışmalar
Gruplar Arası Çatışmalar
Örgütsel Çatışma Yönetimi
Örgütsel Çatışmayı Yönetmenin Aşamaları
Çatışmaları Çözerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Çatışma Yönetiminde Organizasyonel Eksiklikler
İş Tanımlarının Eksikliği Ya Da Yetkinliklere Göre Uyumsuzluğu
Organizasyon Şemasından Kaynaklanan Problemler
Bölümler Arası İletişimin Ve Görev Dağılımlarının Tanımlanmaması
Örgütsel Çatışmaları Çözümleme Teknikleri

İŞ HAYATINDA DİPLOMATİK DAVRANIŞLAR

İnsanı Anlamak
Beden Dilini Yorumlama
Olumsuz Davranışların Sinyalleri
İlişkilerde Yıkıcı Nedenler
Algı, Yorumlama, Empati Hataları
En Önemli Duyguları Tanıma Ve Etkin Yönetebilme Becerisi
Kişisel Nitelikler Kazanma, Yönetme, Negatifi Pozitife Yöneltme
Geliştirilmesi Gereken Davranışlar
Müzakerelerde Ve Karşılıklı Çatışmalarda Kullanılması Gereken Teknikler
Bireysel Bakım Ve İmajın Diplomatik Davranışlar İçindeki Yeri Ve Önemi
Etkin Konuşma Ve Etkin Dinleme Becerileri
Mesajların Etkin İletilmesi
Öncelik Sıralaması
Kullanılmaması Gereken Sözcükler, Cümleler

FİNANSAL YÖNETİM SİSTEMİ

Finansal Bilgi Sistemi
Finans Yönetimi
Finansal Karar Alma
Finansal Tabloları Okuma
Maliyet ve Kar Analizi
Maliyet, Hacim ve Kar Analizi
Finansal Analiz
Finansal Planlama
Nakit Yönetimi
Alacak- Borç Yönetimi
Stok Yönetimi
Yatırım Yönetimi
Sermaye Yönetimi

PAZARLAMA SATIŞ YÖNETİMİ

Başarılı Pazarlama Sistemi Kurma
Başarılı Satış Sistemi Kurma
Pazarlama ve Satış Sistemlerinde Etkinlik ve Verimlilik
Pazarlama ve Satış Sistemlerinin Denetlenmesi
Pazarlama ve Satış Ekibi Kurma
Nitelikli Pazarlama ve Satış Bölümü Çalışanları Seme ve Yönetme

DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

Dış Ticarete Genel Bakış
Dış Ticaret Sistemi Kurma
Uluslar arası Pazarlama Sistemi Kurma
Yurtdışı Satınalma Sistemi Kurma
Dış Ticaret Operasyon Sistemi Kurulması
Dış Ticarette Karşılaşılabilecek Riskler ve Korunma Yöntemleri

ÜRETİM YÖNETİMİ

Üretim Yönetim Sistemleri
Üretim Planlama Teknikleri
Üretimde Verim Arttırma Maliyet Azaltma Teknikleri
Üretimde Stok Yönetimi
Üretimde Tedarik ve Satınalma

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Pratik İş Görüşmesi Yapma Tekniği
Etkin İş Tanımı Hazırlama Tekniği
Kişisel Gelişim
Bir Kişisel Gelişim Aracı Olarak Kaisen Tekniği

Etiketler: yönetim eğitimi, yönetim kursu, liderlik eğitimi, liderlik kursu, yöneticilik eğitimi