Buradasınız:

Yöneticiler İçin Koruyucu Hukuk Eğitimi

Program Detayları
Detaylar Haftasonu Grubu Haftaiçi Grubu
Eğitim Tarihi 07-08 Ağustos 2021 10-11 Ağustos 2021
Eğitim GünleriCumartesi-Pazar Salı-Çarşamba
Eğitim Saatleri10:00 - 17:00 10:00 - 17:00
Eğitim Süresi 14 Saat / 2 Gün 14 Saat / 2 Gün
Eğitim YeriOnline Online
Eğitim Ücreti900 TL + KDV 900 TL + KDV

Yöneticilik, bir çok alanda olduğu gibi hukuk alanında da belirli bir bilgi düzeyini ve bilgi birikimini gerektirmektedir. Şirketlerin karşılaşacağı hukuki sorunların çözümünde en verimli yöntem korumacı hukuktur. Hukuk nosyonuna sahip olan yöneticiler, yönetim süreçlerinin hukuki boyutunu da göz önünde tutarak, şirketin hukuki sorunlarla karşılaşmasının büyük ölçüde önüne geçebilmektedir. Korumacı hukuk uygulamalarına rağmen ortaya çıkan sorunlar ise bilinçli yaklaşımlarla çözüme kavuşturulmaktadır.

Yöneticiler için hukuk programı, bir yandan korumacı hukuka yönelik yöntemler, diğer yandan da yöneticilerin uygulamada karşılaşacağı temel hukuki sorunlar konusunda kılavuz niteliğini taşıyan bilgileri kapsamaktadır. Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku ve İş Hukuku alanlarını kapsayan bu eğitimde, işletmelerin karşı karşıya bulunduğu temel hukuki uygulamalar ve sorunlar ayrıntılı olarak işlenecektir.   

EĞİTİM PROGRAMI

 • Yöneticilerin İş Hayatında Karşılaşabilecekleri Hukuki Sorunlara Temel Çözüm Yolları
 • Borçlar Hukuku
 • Sözleşme Kavramı
 • Sözleşmelerde Uyulması Gereken Şekil Şartları
 • Sözleşmenin Geçerliliği
 • Sözleşmede Temsil
 • Borçların İfası ve İfa Etmemeye Bağlanan Sonuçlar
 • Özellik Arzeden Borç İlişkisi
 • Alacağın Temliki
 • Şirketler Hukuku ve Rekabet Hukuku
 • Yöneticinin Hukuki Konumu
 • Anonim Ortaklıklarda Yöneticinin Konumu
 • Yöneticiyle Ortaklık Arasında Hukuki İlişkinin Niteliği ve Etkileri
 • Yöneticinin Özellikli Hakları
 • Kurumsal Yönetim İlkesinin Yönetim Kuruluna Yüklediği Özel Sorumluluk
 • Yöneticinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
 • Yöneticinin Konumu ve Sorumluluğu Açısından Özel Alanlar
 • Haksız Rekabet
 • Rekabet Hukukuna Özgü İhlaller
 • Kıymetli Evrak Hukukundan Doğabilecek Hak ve Yükümlülükler
 • Şirketler Topluluğu Hukuku
 • Sermaye Piyasası Hukuku
 • Rekabet Hukuku
 • Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşmalar
 • Dikey Anlaşmalar, Özellikle Bayilik ve Tek Satıcılık Sözleşmeleri
 • Uyumlu Eylemler
 • Hakim Durumun Kötüye Kullanılması
 • Birleşmeler / Pay Devirleri / Ortak Girişimler (Joint Venture)
 • İş Hukuku
 • 4857 sayılı İş Kanununun Temel Özellikleri
 • İş Sözleşmesi Türleri, İç Yönetmelik ve İşyeri Uygulamasının Hukuki Niteliği, Esnek Çalışma İlişkileri
 • Alt İşveren Kavramı, Asıl İşverenin Alt İşveren İlişkisinden Kaynaklanan Sorumluluğu
 • Ücret ve Ücrete İlişkin Yasal Düzenlemeler
 • Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi, Uygulama Sorunları
 • Çalışma Koşullarında esaslı değişiklik ve iş Kanunu M.22 Uygulaması
 • İş Sözleşmesinin Feshi
 • Geçerli ve Haklı Fesih Nedenleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği

Etiketler: şirket içi eğitimler, kurumsal eğitimler, şirketlerde eğitimler, yöneticilerin koruyucu eğitimi, şirket hukuku eğitimleri